Hyppää sisältöön

Luustokurssi osana toimipaikan ryhmätoimintaa

Luustoliitto järjestää Luustokursseja yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tänä vuonna saimme suureksi iloksemme mukaan kumppanin sosiaali- ja terveyspalveluista, kun Luustokurssitoiminta laajeni Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoimintaalueelle. Tällä hetkellä Luustokursseja järjestetään lisäksi Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa ja Tampereen kaupungin lähitoreilla.

Halu saada luustoasioita paremmalle tolalle innosti fysioterapeutti Kati Jokelan ja Marja Helinin aloittamaan Luustokurssin omassa toimipaikassaan Kangasalla. Lisäsysäyksen kurssin aloittamiselle antoi organisaation ylemmältä taholta tullut kysely siitä, löytyisikö terveyskeskuksesta luusto-osaajaa.

Kati Jokela oli käynyt jo aiemmin Arcada AMK:ssa järjestetyn Luustohoitajan täydennyskoulutuksen, jonka hän kertoi vahvistaneen hänen haluaan kehittää osteoporoosin hoitoketjua Kangasalla. Hän näkee Luustokurssin osana toimivaa hoitoketjua ja toivoo, että kurssitoiminnan aloittaminen luo lisää innostusta myös hoitoketjun kehittämistyöhön alueella.

Uudenlainen kurssitoiminta vaatii käynnistyäkseen innostuneiden ja aktiivisten kurssiohjaajien lisäksi organisaation päättävien tahojen sitoutumisen toimintaan.

– Tärkeää Luustokurssin aloittamisessa on ollut osastonhoitajamme vankkumaton tuki ja myönteinen suhtautuminen uudenlaisen ryhmätoiminnan käynnistämiseen, toteavat molemmat kurssiohjaajat.

Luustokurssin toteuttaminen on helppoa

Luustokurssin järjestäminen edellyttää, että järjestävä toimipaikka varaa kurssille ohjaajaresurssin ja tilat. Luustoliitto puolestaan tarjoaa toimipaikalle maksuttoman, tavoitteellisen ja tuloksellisen työvälineen, kaikki tarvittavat materiaalit sekä kurssiohjaajien koulutuksen ja tuen kurssin toteutukseen. Kurssiohjaajat huolehtivat Luustoliiton tuella koko kurssiprosessista kurssin markkinoinnista arviointitiedon keräämiseen.

Kati Jokela ja Marja Helin kokivat, että eniten resursseja meni ennen kurssin aloitusta tehtyyn pohjatyöhön ja selvittelyihin organisaatiossa. Itse kurssin toteuttamiseen oli heidän mukaansa helppo hypätä mukaan.

Kati Jokelan ja Marja Helinin kokemuksen perusteella Luustokurssikonsepti on äärimmäisen selkeä. Valmiit materiaalit ja ohjaajien koulutus antavat hyvät eväät kurssin ohjaamiseen, eikä kurssikertoihin valmistautumiseen tarvitse välttämättä raivata kalenterista kovin paljon tilaa. Kiitosta saa myös esitysmateriaali, jossa asiat on esitetty niin selkeästi, että kurssilaisten on helppo sisäistää ne.

– Kurssin ohjaaminen on helppo aloittaa, vaikka itsellä ei olisi erityistä luustoasiantuntijuutta, toteaa Marja Helin ja jatkaa:

– Valmiista dioista saa riittävästi tietoa kurssin ohjaamiseen, jolloin ei tarvitse erityistä perehtyneisyyttä. Ja tarvittaessa ohjaajamateriaalista saa lisää tietoa.

Jotta kurssi voidaan aloittaa, on tavoitettava kurssista hyötyvät henkilöt. Luustokurssin markkinointiin kannattaakin panostaa, kuten Kangasalla tehtiin. Ohjaajat markkinoivat kurssia aktiivisesti organisaationsa sisäisessä viestinnässä muun muassa lääkäreille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Lisäksi he veivät mainoksia terveyskeskuksen ilmoitustaululle. Kurssista ilmoitettiin myös paikallislehdessä.

– Osallistujia oli helppo löytää, kurssi täyttyi todella nopeasti, toteaa Kati Jokela.

Kurssilaisille vertaisten tapaaminen oli tärkeää. He kertoivat oppineensa Luustokurssilla uusia asioita ja päässeensä keskustelemaan yhdessä osteoporoosin omahoidosta.

Luustokurssi monipuolistaa ryhmätarjontaa

Kangasalla Luustokurssi on luonteva osa toimipaikan tarjoamaa muuta ryhmätoimintaa.

– Luustokurssi laajentaa ja monipuolistaa meidän ryhmätarjontaamme, toteaa Marja Helin.

Terveyspalveluiden kuntoutuksen osastonhoitaja Petri Vuorela on samoilla linjoilla. Hän kertoo jakaneensa mielellään heidän toimipaikkansa hyviä kokemuksia Luustokurssista Pirkanmaan kehyskuntien kuntoutuksen esihenkilöiden ryhmässä, jossa tällä hetkellä on ajankohtaista mm. Sote-palveluiden kehittäminen hyvinvointialuetta kohti mentäessä.

– Luustokurssi on ollut helposti käyttöön otettavissa oleva konsepti meidän organisaatiossamme, Petri Vuorela sanoo.

Hyvinvointialuille siirtymisessä monet käytännön asiat ovat vielä avoimia. Petri Vuorela pohtii, että heidän kokemuksensa mukaan Luustokurssi konsepti voisi olla melko helposti käyttöön otettavissa muillakin alueilla.

– Luustokurssin hyöty on kyllä ihan selvä. Tämän tyyppinen toiminta on paikallaan jatkossakin, hän toteaa ja jatkaa:

– Jatkossa luustokurssin järjestämisvastuu hyvinvointialueella on vielä epäselvä. Millä terveysasemilla ja millä sapluunalla Luustokurssia on mahdollista jatkaa sote-organisaatiossa ja mikä on kuntien rooli luustoasioiden terveysneuvonnassa ja ennaltaehkäisevässä työssä?

Kurssiohjaajat pohtivat, että resurssien käytön kannalta ryhmä on toimiva ja tehokas toimintamuoto. Lisäksi Luustokurssilla pääsee tekemään ennaltaehkäisevää työtä.

– Luustokurssin avulla voimme mahdollisesti säästää tulevaisuuden resurssitarpeita ennaltaehkäisemällä lonkkamurtumia.

Luustokurssi lisää ammattilaisten osaamista

Petri Vuorela kiittelee kurssiyhteistyötä Luustoliiton kanssa. Hän näkee, että Luustoliiton järjestämä koulutus on tarjonnut organisaatiolle tukea osaamisen lisäämiseen.

– Ohjaajien koulutus oli organisaatiomme näkökulmasta helppo toteuttaa: se on ilmainen ja laadukas. Lisäksi kurssin toteuttamiseen on saatu vahva tuki. Kati Jokela ja Marja Helin kokevat, että heidän ammatillinen osaamisensa on lisääntynyt kurssin ohjaamisen myötä. Kurssin ohjaaminen ja luustoasioiden pohtiminen on tuonut uutta esimerkiksi rannemurtumapotilaan ohjaamiseen. Toisena konkreettisena asiana he nostavat esiin liikevinkit, joita pystyy hyödyntämään yksilöfysioterapiassa. He kertovat, että käyttävät aktiivisesti myös Luustoliiton nettisivuilta löytyvää materiaalia potilaiden ohjaamisessa:

– Kurssin ohjaaminen on tuonut itselle uutta intoa luustoasioihin ja niiden edistämiseen.

Luustokurssitoiminta voi myös vahvistaa moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien ja toimintayksiköiden välillä. Jos kurssiohjaajat tulevat eri yksiköistä, myös henkilöstöresurssi jakautuu kahteen yksikköön, mikä voi helpottaa kurssitoiminnan ylläpitämistä. Tulevaisuuden toiveena Kangasalla onkin, että Luustokursseja voisi ohjata työparina esimerkiksi fysioterapeutti ja terveyden- tai sairaanhoitaja.

– Myös asiakasohjaus kurssille voisi olla tällöin helpompaa. Silloin tavoitettaisiin mahdollisesti helpommin henkilöitä, joilla ei ole kuntoutuksen kontaktia, mutta jotka käyvät avoterveydenhuollossa tai avosairaanhoidossa, pohtii Petri Vuorela.

Kati ja Marja lähettävät terveisiä Luustokurssitoiminnan aloittamista harkitseville ammattilaisille:

– Luustokurssin aloittaminen kannattaa ehdottomasti! Tämä on yksi parhaista ryhmämalleista, joihin olemme tutustuneet. Tartu toimeen!

Teksti ja kuvat: Jenny Lohikivi

Luustoliitto tarjoaa maksuttoman, tavoitteellisen ja tuloksellisen työvälineen, Luustokurssin, julkisen terveydenhuollon ja terveyden edistämisen sektorin käyttöön. Luustokurssi on suunnattu henkilöille, joilla on osteoporoosi/osteopenia eli heille, jotka ovat suurimassa luunmurtumien riskissä. Kurssi voidaan järjestää joko lähitapaamisin tai etänä. Myös ruotsinkieliseen kurssiin on mahdollisuus. Seuraava kurssiohjaajakoulutus järjestetään lokakuussa 2022. Lue lisää.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa