Hyppää sisältöön

Ikäkuulon kuntoutus kannattaa

Kuulovika yleistyy iän myötä. Se ei tarkoita pelkästään sitä, että kuulo heikkenee, vaan kuulovikaan liittyy yleisesti masennusta, sairastavuutta, heikentynyt tasapaino ja kaatumisia sekä jopa lisääntynyttä kuolleisuutta. Lisäksi huonoon kuuloon liittyy kognitiivisten toimintojen heikentyminen. Kuulovika on myös merkittävä elämänlaatua huonontava tekijä.

Koska väestö ikääntyy, kasvaa ikään liittyvän kuulovian merkitys tulevaisuudessa. Kuulokuntoutus voikin parantaa elämänlaatua, saattaa ehkäistä dementian kehittymistä sekä vähentää ikääntyneiden sairaalahoidon tarvetta. Samalla kuulon kuntoutuksella on suuri kansantaloudellinen merkitys.

Lähde: Kokkonen et al. Lääkärilehti 23/8.6.2019, 1483-1487.

Kuva: Pixabay

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa