Hyppää sisältöön

Ikääntymisen vallankumous

Lähde: Jämsen ja Jylhä 2019. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2019; 135(11): 1061-3 (www.duodecimlehti.fi/duo14960)

Kuva: Pixabay

Vuonna 2024 yli 70-vuotiaita ennustetaan olevan yli miljoona. Vuonna 2030 joka viides suomalainen on 70-vuotias tai sitä vanhempi. Ikääntyminen koskettaa meitä kaikkia. Millaista haluaisimme vanhempiemme, isovanhempiemme ja oman elämämme olevan ikääntyessä? Onko se aktiivista, onnellista ja osallistuvaa vai leimaako sitä kokemus rasitteena olemisesta?

Kaikista 75 vuotta täyttäneistä noin 80 % asuu tavallisessa kodissa ilman kotihoitoa ja yli 90-vuotiaiden joukossakin on sekä hyvä- että huonokuntoisia. Ikää ja sairauksia paremmin ikääntyvän tilannetta ja ennustetta kuvaavat toimintakyky ja koettu terveys. Parhaassa kunnossa olevilla 85-vuotiailla voi olla jäljellä enemmän ikävuosia kuin huonokuntoisimmilla 70-vuotiailla. Vaikka yhä useampi vanhenee toimintakykyisenä, näyttää viime vuosikymmeninä nähty eläkeikäisen liikunta- ja toimintakyvyn selkeä myönteinen kehitys hidastuneen.

Nykyisellä hoidolla pystytään pidentämään elinikää, muttei välttämättä parantamaan toimintakykyä. Toimintakyvyn säilymiseksi meidän kaikkien on toimittava nyt! Elintapariskeihin tulee puuttua keski-iästä lähtien. Tärkeitä ovat myös riskihenkilöihin kohdistetut monipuoliset toimintapiteet ja varhaisvaiheen kuntoutus. Terveyden edistämisen toimijoiden on oltava aktiivisia ja terveydenhuollon on reagoitava tarvittaessa.

Tärkeintä kuitenkin on ikääntyvän oma aktiivisuus ja sen tukeminen. Oikein kohdennettu hoito ja kuntoutus ovat vaikuttavia myös vanhana, mutta ilman henkilön omaa aktiivisuutta fyysinen suorituskyky ja terveys eivät säily.

 

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa