Hyppää sisältöön

Hallitusohjelma 20.6.2023: Ennaltaehkäisy kunniaan, vaikuttava hoito kansansairauksiin ja ikääntymisen huomiointi osana päätöksentekoa

Luustoliiton tavoitteet etenivät hienosti hallitusohjelmaan (20.6.2023). Hallitusohjelmassa on viisaasti korostettu ennaltaehkäisyn merkitystä keinona edistää terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä estää sote-kustannusten kasvua. Kansansairaudet, kuten osteoporoosi, aiheuttavat merkittäviä kustannuksia sekä inhimillisesti että taloudellisesti.

Toinen keskeinen seikka, joka on hyvin huomioitu hallitusohjelmassa, on väestömme ikääntyminen. Ikääntyminen lisää kaatumistapaturmien ja osteoporoosiperäisten murtumien riskiä eksponentiaalisesti. Pienentynyt luuntiheys on noin 44 %:lla 65 vuotta täyttäneistä. Osteoporoosi on vuosittain 45 000 murtuman taustalla. Murtumat aiheuttavat kipua, heikentävät toimintakykyä ja lisäävät hoidon ja hoivan tarvetta sekä lisäävät uuden murtuman riskiä.

Seuraavassa hallitusohjelma Luustoliiton näkökulmasta:

1. Hyvinvoivat ja toimintakykyiset ikääntyvät ovat tärkeä pohja tulevalle

  • Huomioidaan väestön nopea ikääntyminen päätöksenteossa.
  • Vahvistetaan hyvinvointialueiden ennaltaehkäisevän työn roolia.
  • Turvataan ikääntyvän väestön toimintakykyä kehittyvillä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittareilla.

2. Palveluiden ja hoitojen vaikuttavuus sekä toimivat palvelupolut on varmistettava kaikilla alueilla

  • Johdetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa vaikuttavuustietoon pohjautuen ja otetaan potilaat mukaan palvelupolkujen kehittämiseen.
  • Kehitetään kansalliset mittarit ja laaturekisterit keskeisiin kansansairauksiin hoitojen ja palveluiden vaikuttavuuden varmistamiseksi ja samalla priorisoinnin pohjaksi.
  • Tarjotaan kuntoutusta myös ikääntyneille ja tuetaan heidän toimintakykyään.

3. Hyvinvointialueet jo lähtökohtaisesti taloudellisten haasteiden keskellä: sote-rahat tulee käyttää järkevästi ja vaikuttavasti.

  • Kasvatetaan terveydenhuollon rahoitusta järkevälle tasolle.
  • Varmistetaan vaikuttavimpien hoitojen saatavuus pitkäaikaissairauksissa kaikille yhdenvertaisesti.
  • Tehdään terveydenhuollon priorisointi avoimesti ja vaikuttavuustietoon perustuen.

Luustoliitto on valmis laajaan yhteistyöhön kansallisen terveys- ja hyvinvointiohjelman laatimiseksi.

Lue lisää Luustoliiton tavoitteista.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa