Hyppää sisältöön

EKLI-hankkeen kuulumisia 3/2022

Artikkeli on julkaistu aiemmin Luustotieto 3/2022 -lehdessä.

Luustotieto 3/2022 -lehdessä julkaistiin artikkeli osteoporoosin lääkehoidosta ja lääkkeiden turvallisesta käytöstä. Yleisesti lääkkeitä määrätessä tulisi huomioida myös lääkkeen käyttöön mahdollisesti liittyvä kaatumisvaara. Lääkeaineet voivat aiheuttaa sivuvaikutuksena muun muassa väsymystä, huimausta tai heikentää asennonhallintaa, mitkä lisäävät kaatumisalttiutta.

Lääkkeiden tarkistuksesta tukea kaatumisen ehkäisyyn

Monilääkityksellä ja useilla yksittäisillä lääkkeillä on yhteys lisääntyneeseen kaatumisvaaraan. Erityisesti keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, kuten mielialalääkkeet, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin käytettävät lääkkeet, opioidiset kipulääkkeet sekä epilepsialääkkeet, lisäävät kaatumisen riskiä. Lääkityksen ajantasaisuuden säännöllinen tarkistaminen on keskeinen osa iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä – myös silloin, jos terveydentila muuttuu tai aloitetaan uusi lääke sekä kaatumistapauksissa. Myös ottamatta jäänyt lääke voi lisätä kaatumisvaaraa.

Onko sinulle tuttu Fimean Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA? Kahdeksaan kysymykseen vastaamalla saat selville tämänhetkisen lääkehoidon tilanteesi. Jos vastaat useaan kysymykseen ”kyllä” tai ”en osaa sanoa”, ota yhteys apteekkiin, lääkäriin tai hoitajaan ja näytä hänelle täyttämäsi lomake asioiden selvittämiseksi.

Tarkistuslista löytyy muun muassa verkosta ja apteekeista. Lääkehoidon tarkistus- ja arviointipalveluista kerrottiin Luustotieto-lehden numerossa 1/2022 ja LOTTA-lomake on painettuna osaksi Luustotieto-lehden numeroa 1/2020.

Hankkeen vilkas kevät

Viime kevät sisälsi antoisia yhdistysvierailuja jäsenyhdistyksiimme. Lisäksi erilaiset yhteistyömuodot tarjosivat mahdollisuuksia viedä näyttöön perustuvaa OTAGO-ohjelmaa käytäntöön. Toukokuussa järjestettiin EKLI-hankkeen toinen liikunnan vertaisohjaajien koulutus Liikuntakeskus Pajulahdessa. Innokkaasta 8 osallistujan ryhmästä lähes kaikki tulevat ohjaamaan OTAGO-ryhmää tulevana syksynä tai talvena.

Koulutuksesta saatujen palautteiden mukaan koulutuksen koettiin antavan tärkeää tietoa OTAGO-ryhmän vetämisestä. Palautteen mukaan koulutus sisälsi vanhoja ja uusia asioita kerraten sekä uusia jumppaohjeita yhdistykselle. Positiiviseksi koettiin myös, että koulutuksessa tehtiin paljon itse, testattiin liikkeitä ja vertailtiin OTAGO-ohjelman eri tasoja.

Koulutuksen myötä uusi ryhmätoiminta alkaa helsinkiläisille Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistyksessä sekä Päijät-Hämeen Luustoyhdistyksessä. Lisäksi Kanta-Hämeessä käynnistyy jo toinen aloittava ryhmä. Mikäli toimit vertaisohjaajana ja kiinnostuit asiasta: seuraava liikunnan vertaisohjaajille suunnattu koulutus järjestetään yhteistyössä Eläkeliiton kanssa lokakuussa Pajulahdessa.

Tasapainoa kävelyyn

Onko kävelyryhmä tuttu ryhmäliikunnan muoto yhdistyksessäsi? Kaipaatteko uusia ideoita ryhmään tai omille kävelylenkeillesi? Tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa parantavan OTAGO-ohjelman liikkeistä on suunniteltu Tasapainoa kävelyyn -kokonaisuus, jossa kävelylenkkiin yhdistetään liikkeitä eri teemoin. Malli sisältää harjoituksia seitsemälle eri kävelykerralle. Harjoituksissa toteutuu nousujohteisuus eli harjoittelussa edetään helpommasta haastavampaan.

Yksittäinen kävelykerta (60 min) sisältää kevyttä kävelyä (10 min), alkulämmittelyn (10 min), tasapainoharjoituksia ja kävelyä (30 min) -osiot sekä loppuverryttelyn ja kevyet palattavat venytykset (10 min). Kävelykertojen teemat liittyvät kehontuntemukseen, liikkumiseen eri suuntiin, lihasvoimaan ja liikkuvuuteen kävelyssä, tukipinta-alan muutoksiin, aivojumppaan sekä erilaisiin liikeyhdistelmiin. Seuraavassa numerossa syvennytään tarkemmin kävelykokonaisuuden sisältöön. Jos olet sitä ennen kiinnostunut hyödyntämään kokonaisuutta, olethan yhteydessä minuun.

Kaatumisen ehkäisy kuuluu kaikille

Loppuvuodesta on tarjolla myös ammattilaisille suunnattua koulutusta OTAGO-ohjelman käytöstä sekä sen soveltamisesta käytännön työssä. Tärkeää on, että tutkittua ja tehokkaaksi osoitettua ohjelmaa jalkautetaan monipuolisesti käytäntöön. Eri kohderyhmille suunnattujen toimien lopullinen tavoite on sama: tukea iäkkäiden liikkumisvarmuutta ja pystyssä pysymistä, olla osa osteoporoosin liikunnallista omahoitoa sekä ehkäistä kaatumisia ja niistä aiheutuvia murtumia. Kaatumisen ehkäisy kuuluu meille kaikille. Kuulaita syyspäiviä ja keveitä askelia!

Teksti: Eerika Tiirikainen
Kuvat: Mikko Kauppinen

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa