Hyppää sisältöön

EKLI-hankkeen kuulumisia 2/2023

”Tuleminen ryhmään ja yhdessä tekeminen, aina tulee uusia tapoja tehdä asioita”. Näin kommentoi eräs osallistuja, kun kysyttiin ryhmän parhaita puolia liikunnan vertaisohjaajien ohjaaman OTAGO-harjoitteluryhmän päätteeksi.

Tiedämme, että monipuolinen, erityisesti alaraajojen lihasvoimaa ja tasapainoa kehittävä, liikuntaharjoittelu on tärkein yksittäinen kaatumisten ehkäisykeino kotona asuvilla iäkkäillä. Sen lisäksi, että itse huomaa fyysisen harjoittelun myönteiset vaikutukset toimintakykyyn ja liikkumisvarmuuteen, aiheeseen liittyvän tietotaidon lisääntyminen on myös keskeistä. EKLI-hankkeessa toimineiden yhdeksän harjoitteluryhmän osallistujat kertoivat tietävänsä harjoittelujakson päättyessä, miten parantaa lihasvoimaansa ja tasapainoaan.

Hankkeelle jatkoa – tärkeä työ jatkuu Luustoliitossa

Nykyinen EKLI-hanke on käynnissä viimeistä kevättään. Saimme opetusja kulttuuriministeriöltä myönteisen avustuspäätöksen eli hanke saa iloksemme jatkoa EKLI II -hankkeen nimellä. Nykyisen hankkeen aikana on kyetty luomaan vahvaan kansainväliseen tutkimusnäyttöön pohjautuva toimintamalli, joka sisältää monipuolisia liikuntamateriaaleja, liikunnan vertaisohjaajien ja sote- / hyte-ammattilaisten koulutuskokonaisuudet sekä toimivaksi todetun ryhmäharjoittelumallin. Tätä toimintamallia on tarkoitus levittää ja laajentaa maantieteellisesti ja eri kohderyhmiin tulevassa EKLI II -hankkeessa.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Vajaan kolmen hankevuoden aikana koulutettiin 26 OTAGO-liikunnan vertaisohjaajaa. Useat heistä ovat hyödyntäneet koulutuksen antia omissa toimintaympäristöissään ja vajaa puolet on ohjannut tai tulee jatkossakin ohjaamaan OTAGO-harjoitteluryhmää. Kolmeen ammattilaisten verkko- ja lähikoulutukseen osallistui 36 osallistujaa, joista suurin osa oli fysioterapeutteja. Yksi näistä koulutuksista järjestettiin yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (nykyisin hyvinvointialue) kanssa.

Molempien koulutettujen kohderyhmien antamissa palautteissa kiiteltiin kokonaisvaltaista lähestymistapaa, käytännönläheisyyttä, materiaaleja sekä keskusteluja ja ajatusten vaihtoa muiden osallistujien kanssa. Vertaiset ovat saaneet innostusta, uusia taitoja ja valmiuksia ohjata OTAGO-ohjelman mukaista harjoittelua. Ammattilaiset uskoivat pystyvänsä hyödyntämään koulutuksen sisältöjä ja siellä esiteltyjä materiaaleja käytännössä.

Haasteena ohjelman käytäntöön viemisessä ammattilaiset kokevat osallistujien tavoittamisen ja harjoitteluun motivoinnin sen monista hyödyistä huolimatta. Erilaiset muistitoimintoihin liittyvät haasteet ja sairaudet saattavat olla myös haasteena harjoitteiden toteuttamisessa kotona. Harjoitteluohjelman hyödyntäminen etäkuntoutuksessa nähdään yhtenä tulevaisuuden mahdollisuutena.

Johdonmukainen ja tuloksellinen ryhmäharjoittelumalli

Liikunnan vertaisohjaajien ohjaamissa ryhmissä tasapainon ja lihasvoiman kehittymistä on seurattu alku-, loppu- ja seurantamittausten avulla. Tämänhetkisten tulosten perusteella havaitaan, että ryhmäläisistä 48 prosentilla toimintakyky parani ja samalla määrällä (48 %) se pysyi vähintään ennallaan. Noin 10 viikon harjoittelujakson aikana kehitystä on tapahtunut niin tasapainossa kuin erityisesti alaraajojen lihasvoimassa: jalkojen lihasvoima parani 77 prosentilla osallistujista. Harjoittelujakson aikana kaatumisvaara myös aleni enemmistöllä osallistujista. Tällaiset tulokset toivottavasti kannustavat osallistujia jatkamaan harjoittelua tavalla tai toisella. Vertaisohjaajille on ollut myös palkitsevaa nähdä ”oman työn jälki” johdonmukaisessa ja nousujohteisessa harjoittelukokonaisuudessa.

Tiedämme, että OTAGO-ohjelman mukainen harjoittelu on erityisen kustannustehokasta yli 80-vuotiaille: se hyödyttää varsinkin heitä, joilla on liikkumiskyvyn haasteita ja/ tai kaatumishistoriaa. Heidän tavoittamisensa ja kannustaminen mukaan ryhmätoimintaan on jatkossa erityisen tärkeää. Pienryhmissä jokaisen on myös mahdollista todella harjoitella oman kuntotasonsa ja vointinsa mukaan sekä saada yksilöllistä ohjausta koulutetuilta liikunnan vertaisohjaajilta.

Koulutetut OTAGO-ohjaajat kokoontuivat

Liikunnan vertaisohjaajille tarjottiin mahdollisuutta osallistua ensimmäiseen verkostotapaamiseen huhtikuussa. Lähitapaamiseen Tampereella osallistui kymmenen koulutettua OTAGO-ohjaajaa ja yksi osallistuja osallistui etäyhteyden kautta. Tapaamisen parasta antia oli toisten vertaisten tapaaminen, kokemusten vaihto ja tulevan suunnittelu. Liikunnan vertaisohjaajien OTAGOkoulutuksia järjestetään jatkossakin laajennetulle kohderyhmälle ja myös syksylle on suunnitteilla usea harjoitteluryhmä.

Toivottavasti uusia yhdistyksiä ja vertaisohjaajia saadaan innostumaan mukaan myös OTAGO-kävelyryhmien pilotoinnin kautta EKLI II -hankkeessa. Monenlaista on siis luvassa ja olen todella mielissäni tuloksellisen ja tärkeän työn jatkumisesta Luustoliitossa.

Tämän artikkelin julkaisun aikaan olen vastikään jäänyt vanhempainvapaalle. Sijaiseni puoleen voi kääntyä hankkeen asioissa syksyn koittaessa. Haluan kiittää tähänastisesta yhteistyöstä, joka toivottavasti jatkuu myös tulevaisuudessa. Pysytään terveenä ja pystyssä sekä pidetään itsestämme ja läheisistämme huolta.

Aurinkoista kesää!

Teksti: Eerika Tiirikainen
Kuva: Mikko Kauppinen
Logo: Valokki Design Oy/ Heidi Alamikkelä

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa