Hyppää sisältöön

Asiakasmaksulain uudistus käynnistyi jälleen

Luustoliiton jäsenkyselyiden tulosten mukaan jäsenistöstämme lähes joka 10. joutuu miettimään, onko hänellä varaa käydä lääkärissä. Suomessa kansalaiset joutuvatkin maksamaan suhteellisen paljon kaikista terveysmenoistaan verraten EU:n keskitasoon ja etenkin muihin Pohjoismaihin.

Asiakasmaksut saattavat olla kohtuuttomia pienellä eläkkeellä olevalle. Luustoliitto onkin esitellyt jäsenkyselyidemme tuloksia monissa tilaisuuksissa – esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehille, jotka ovat olleet valmistelemassa kuluneena keväänä lausunnolla ollutta asiakasmaksulakia.

Luustoliitto saikin kuluneena kevättalvena lausuntopyynnön koskien lakiesitystä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuiksi. Lakiesityksessä oli paljon kannatettavia asioita. Esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitajakäynnit olisivat maksuttomia. Lisäksi maksukatto koskisi myös suun terveydenhuoltoa, terapioita ja tilapäistä kotisairaanhoitoa. Ehdotuksessa on myös vahva velvoite kunnille alentaa asiakasmaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä tilanteissa, joissa maksu olisi kohtuuton asiakkaalle.

Luustoliitto otti kantaa lakiehdotukseen kannattaen siinä olleita muutosehdotuksia, mutta piti lakiehdotusta aivan liian suppeana. Tavoitteenamme on ollut, että ensinnäkin maksukatot yhdistettäisiin. Samaan kattoon laskettaisiin asiakasmaksut, lääkekatot sekä Kelan matkakorvauksen piiriin kuuluvat matkat ja lisäksi maksukaton taso sidottaisiin takuueläkkeen tasoon. Lisäksi Luustoliitto esitti, että myös avosairaanhoidon lääkäripalvelut (terveyskeskuslääkäripalvelut) pitäisi säätää maksuttomiksi ja että luulääkehoitoa aloitettaessa ja tarvittaessa hoidon aikana osteoporoosia sairastavien olisi päästävä hammaslääkärin arvioon maksuttomasti,

Myös monta muuta asiaa liitto esitti korjattavaksi lausunnossaan. Toivotaan parasta, että asia etenee myönteisesti ja saamme uuden, jäsenkunnallemme oikeudenmukaisen asiakasmaksulainsäädännön.

Lähteet: State of Healt in the EU (2020) www.ec.europa.eu/health/state/country_profiles_fi; Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (2020) sekä Luustoliiton jäsenkysely 2018.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa