Hyppää sisältöön

Tuloksellista toimintaa jo kymmenen vuotta

Avomuotoisia ja tavoitteellisia kursseja on kehitetty ja järjestetty Luustoliiton toimesta nyt kymmenen vuotta. Kurssien lisäksi tarjolla on erilaisia omahoidon tuen palveluita, kuten kertaluontoisia ryhmätapaamisia, webinaareja ja neuvontaa. Kurssit ja tukipalvelut ovat suunnattu henkilöille, joilla on todettu osteoporoosi tai osteopenia.

Osa toiminnasta toteutetaan suoraan Luustoliitosta käsin, mutta tärkeää on myös ammattilaisyhteistyö muun muassa sosiaali- ja tervehuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sektorin kanssa. Yhteistyön avulla ryhmätoimintaa voidaan järjestää eri puolilla Suomea. Kurssitoiminnan ja sen tukipalveluiden piirissä on vuosittain reilut 400 osteoporoosia sairastavaa.

Kurssitoiminnassa vertaistuella on tärkeä rooli. Luustoliitolla on ollut järjestelmällistä vertaistukijoiden koulutusta vuodesta 2017 alkaen. Erilaisia vertaistehtäviä on tarjolla niin Luustoliiton puolesta kuin liiton jäsenyhdistyksissä. Koulutetut vertaistukijat ovat mukana muun muassa tavoitteellisilla kursseilla.

Vertaistukijat kertovat saavansa suurta iloa ja hyvää mieltä voidessaan tukea muita kuntoutujia heidän omahoidossaan. Vertaistukijatoiminta on mielekästä tekemistä, jonka kautta voi myös saada uusia ystäviä ja ideoita omaan arkeensa osteoporoosin kanssa.

Osteoporoosia sairastavien kursseja järjestetään muun muassa lähitapaamisin ja etävälitteisesti. Vuonna 2019 Luustoliiton ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämiä kursseja oli 21, joilla osallistujia oli yhteensä 177.

Vuonna 2020 pandemia vaikutti kurssien määrään. Lopulta kursseja järjestettiin 12 ja osallistujia niillä oli yhteensä 73. Lähikursseja järjestettiin monessa eri toimipaikassa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

Kurssitoiminta on tuloksellista. Vuonna 2020 osallistujista 97 % onnistui asettamaan itselleen omahoidon tavoitteen ja etenemään sitä kohti kurssin aikana. Kuusi kuukautta kurssin päättymisestä kaikilla osallistujilla heidän kurssilla tekemänsä omahoitomuutokset olivat jääneet joko kokonaan tai osittain pysyväksi osaksi arkea. Konkreettisia muutoksia tehtiin muun muassa ravintoon tai liikkumiseen liittyen. Kurssien osallistujat esimerkiksi paransivat ateriarytmiään, lisäsivät proteiinin saantiaan, aloittivat jonkin uuden liikkumismuodon tai lisäsivät liikkumiskertoja. Myös kaatumisen ehkäisyyn ja lepoon liittyviä muutoksia tehtiin.

Kurssien osallistujat arvioivat kurssin aikana itsessään tapahtuneita muutoksia muun muassa tietotaidon, liikkumisen rohkeuden, fyysisen toimintakyvyn, voimavarojen ja omiin kykyihin luottamisen näkökulmasta. Kun osallistujien arvioita kurssin alussa ja lopussa verrattiin, niin kaikissa edellä mainituissa asioissa tapahtui muutos parempaan suuntaan kurssin aikana.

Lisäksi osallistujat arvioivat motivaationsa ja omahoitoon sitoutumisensa lisääntyneen kurssin aikana. Kuusi kuukautta kurssin jälkeen tehdyssä seurannassa lähes kaikissa edellä mainituissa asioissa kehitys jatkui parempaan suuntaan tai pysyi samana verrattuna kurssin loppuarvioon.

Osallistujien mukaan kurssi lisäsi ymmärrystä sairauden kulkuun itse vaikuttamisesta, omien valintojen merkityksestä ja omasta vastuusta. Kurssilla tuli kuulluksi ja mieliala parani. Kurssin myötä osallistujat myös näkivät tulevaisuutensa positiivisessa valossa. Heidän mukaansa kurssin avulla pärjää pitkään.

Kurssien positiivisia vaikutuksia olivat myös osallistujien saama innostus, kannustus, voima ja toivo. Lisäksi osallistujat kertoivat kurssin lisänneen lempeyttä itseä kohtaan ja vahvistaneen arjessa jo olevia hyviä asioita.

Toisten kokemuksien kuuleminen ja muilta saadut vinkit olivat kurssien parhainta antia. Osallistujien mukaan vertaistuki muun muassa laajensi omia näkemyksiä, auttoi ja vahvisti omaa toimintaa, toi helpotusta, auttoi sairauden hyväksymisessä ja loi uskoa omaan selviytymiseen.

Maaliskuussa juhlistettiin Luustoliiton avomuotoisen kurssitoiminnan ja sen tukipalveluiden jo kymmenen vuotta kestänyttä taivalta ja siihen liittyvää yhteistyötä. Etätapaamisessa muun muassa kuulimme yhteistyökumppaneiden terveisiä eri puolilta Suomea ja upeat tanssiesitykset antoivat voimaa jatkaa tuloksellista työtämme. Luustoliiton kanssa osteoporoosia sairastavien hyväksi on työskennellyt ja työskentelee edelleen aktiivisesti suuri joukko asiantuntijoita, ammattilaisia ja vertaistukijoita. Yhdessä olemme enemmän!

Lisätietoa Luustoliiton kurssitoiminnasta ja omahoidon tuen palveluista

Teksti: Pauliina Tamminen
Kuva: Pexels

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa