Hyppää sisältöön

Sairaalahoitoon tulevilla lääkitysongelmia

Jopa 30 %:lla sairaalahoitoon saapuneista hoidon syy liittyy lääkitysongelmaan. Tutkimuksen mukaan 83 %:lla potilaista oli vähintään yksi eroavaisuus terveyskeskuksen potilastietojärjestelmän lääkemääräysten ja käytännössä kotona käytettyjen lääkkeiden välillä. Lähes 70 %:lla oli käytössä lääkkeitä, joita ei ollut potilastietojärjestelmässä ja useampi kuin joka toinen ei käyttänyt kaikkia hänelle määrättyjä lääkkeitä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksessä on käytössä lääkityksen turvatarkastus, joka sisältää potilashaastattelun. Potilaat valitaan tarkastukseen tiettyjen kriteerien perusteella, joista kahden tulee täyttyä. Niitä ovat mm. yli 70 vuoden ikä, yli 8 lääkevalmisteen käyttö, tulosyynä tai epäiltynä syynä on lääkitykseen liittyvä asia tai käytössä on rauhoittavia lääkkeitä. Lääkityksen turvatarkastus auttaa selvittämään potilaan käyttämät lääkkeet sekä kartoittamaan lääkitysongelmat ja puuttumaan niihin.

Lähde: sic.fimea.fi (13.2.2019)
Kuva: Pixabay

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa