Hyppää sisältöön

Luustoneuvonta: suun terveys

Kysymys:

”Olen käyttänyt osteoporoosilääkitystä nyt vuoden. Ennen lääkityksen aloittamista kävin hammastarkastuksessa ja minulta otettiin myös leukojen röntgenkuva. Suuni on aina ollut hyvässä kunnossa. Nyt leuassani on muutaman kerran tuntunut kipua. Voiko kyse olla osteoporoosilääkityksen haittavaikutuksesta?”

Vastaus:

Leuan kipuun voi olla monenlaisia syitä, kuten esimerkiksi hampaiden narskuttelu öisin, purentavirheet, tulehdukset, stressi tai jopa huonon ryhdin aiheuttama jännityskipu niskassa ja leuan alueella. Alaleuka voi olla vuosien mittaan työntynyt eteenpäin ja heikentänyt purentaa, jolloin syntyy kipua. Leukanivel voi myös lonksua ja siten aiheuttaa särkyä. Lisäksi mahdolliset leukavammat aiheuttavat kipua. 

Jos leuan alueella on kipua, on tärkeää hakeutua hammaslääkäriin. Hammaslääkäri tutkii alaleuan liikkuvuuden, leukanivelet ja puremalihakset sekä hampaat ja niiden kosketussuhteet. Tutkimuksella pyritään selvittämään liittyvätkö vaivat lihaksiin vai leukaniveliin vai molempiin. Lisäksi usein tehdään hampaiden ja leukojen röntgenkuvaus, joka kertoo leukanivelen muodosta ja sen mahdollisesta kulumisesta. Röntgenkuvaa käytetään myös erilaisten hammasperäisten syiden, kuten esim. hampaiden reikiintymisen, hammasytimen tulehduksen, hampaan kiinnityskudossairauden ja leukojen alueella esiintyvien vakavien sairauksien, poissulkemiseksi. 

Yksittäiset leukaoireet ovat melko yleisiä, mutta aina ne eivät vaadi hoitoa. Hoidon tavoitteena on vaivojen ja kipujen vähentäminen. Useimmiten potilaalle annetaan kotihoitoohjeita: alaleuan rentoutus, puremalihasten hieronta, lämpö- tai kylmäpakkauksen käyttö kipualueella sekä mahdollinen tulehduskipulääkitys. Joskus tarvitaan purennan hionta tai hampaiden kruunutuksia ja paikkauksia. Myös purentakiskosta voi olla apua lihas- ja nivelperäisten vaivojen hoidossa. 

Osteoporoosilääkityksen harvinainen haittavaikutus on leukaluun kuolio. Tällöin suussa on paljastunut leukaluun alue (limakalvon haavauma), jonka paranemista (umpeutumista) ei tapahdu 8 viikon kuluessa. Limakalvon haavauma ei parane, koska sen alla on kuolioon mennyt luun osa. Kyseisen harvinaisen sivuvaikutuksen riskiä voidaan pienentää tekemällä huolellinen hampaiden ja suun tarkastus, joka sisältää leukojen röntgenkuvauksen (OPTG), ennen lääkityksen aloittamista. Lisäksi on tärkeää huolehtia hyvästä suun ja hampaiden hoidosta sekä säännöllisistä hammastarkastuksista hoidon aikana. 

Purentaelimistön (leukanivelet, puremalihakset, hampaat ja niihin läheisesti liittyvät kudokset) tutkimus kuuluu jokaiseen tavalliseen hammaslääkärikäyntiin. Hammashoidossa käydessä on aina hyvä kertoa käyttämistään lääkkeistä mukaan lukien mahdollinen osteoporoosilääkitys. Lisäksi on tärkeää mainita, jos suussa ja hampaissa on joitakin tuntemuksia, kuten esim. kipu, turvotus, löystyneet hampaat, ihovammat tai eritteet. 

Haittavaikutuksella tarkoitetaan mitä tahansa lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja tahatonta vaikutusta, joka ilmenee lääkkeen ohjeen mukaisen käytön yhteydessä. Jos epäilet saaneesi lääkkeestä haittavaikutuksen, kerro siitä mahdollisimman pian hoitavalle lääkärillesi. Kerro lääkärille myös kaikista samanaikaisesti käyttämistäsi lääkkeistä, rohdosvalmisteista ja ravintolisistä, sillä niillä voi olla yhteisvaikutuksia. 

Jos sinua hoitava taho tekemänsä tutkimuksen jälkeen epäilee lääkkeen haittavaikutusta, tulee asiasta tehdä haittavaikutusilmoitus. Sen voi tehdä terveydenhuollon ammattilainen tai se voidaan tehdä apteekin kautta. Lääkkeen käyttäjä voi myös tehdä itse haittavaikutusilmoituksen, joka löytyy Fimean verkkosivuilta. Edellä mainitut tahot ovat vaihtoehtoisia ilmoituskanavia, joten ilmoitathan mahdollisesta haittavaikutuksesta vain yhtä reittiä. Haittavaikutusilmoituksen tekeminen ei korvaa hoidon tarpeen ja lääkityksen arviointia, joka tulee tehdä oman hoitavan tahon kanssa. 

Luustoneuvonta on Luustoliiton tarjoamaa luustokuntoutujille tarkoitettua kertaluontoista neuvontaa ja tukea erilaisissa osteoporoosin omahoitoon liittyvissä kysymyksissä esim. ravitsemus, liikunta, lääkärin määräämän luulääkityksen itsenäinen toteutus ja yhdistystoiminta. 

Puhelimitse luustoneuvontaa saa torstaisin klo 12.00–14.00 numerossa 050 3377 570. Soittaminen maksaa normaalin matkapuhelinmaksun verran. 

Luustoneuvontaa saa myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen luustoneuvonta@luustoliitto.fi. Sähköposteihin vastataan noin viikon kuluessa. Sähköpostiin on hyvä liittää mukaan puhelinnumerosi, sillä joissain tapauksissa luustoneuvonnasta otetaan sinuun yhteyttä puhelimitse. 

Lähteitä ja lisälukemista: 

Kellokoski ja Niskanen 2014. Lääkkeen aiheuttama leukaluun osteonekroosi. Lääketietoa Fimeasta. Sic! -lehti 2/2014. https://sic. fi mea.fi /2_2014/laakkeen_aiheuttama_leukaluun_osteonekroosi 

Könönen 2016. Leukanivelvaivat. Lääkärikirja Duodecim. www.terveyskirjasto.fi /terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00892 S

uomalainen Lääkäriseura Duodecim 2016. Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) Käypä hoito -suositus. www.kaypahoito.fi / hoi50057

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa