Hyppää sisältöön

Liikkeelle nivelrikosta huolimatta

Nivelrikkoa esiintyy eniten polvissa, lonkissa, sorminivelissä ja selkänikamien välisissä nivelissä. Se on sairaus, jonka tavallisimpia oireita ovat nivelen kipu ja jäykkyys. Nivelrikko voi myös aiheuttaa rajoituksia liikkumiseen.

Nivelrikon hoidon tavoitteena on kivun hallinta ja lieventäminen sekä liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen. Harjoittelun ja liikunnan myönteisestä vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä. Suurin osa tulee toimeen sairautensa kanssa harjoittamalla lihasvoimaa ja painonhallinnalla. Nivelrikkoon ei ole parantavaa tai sen etenemistä estävää lääkehoitoa. Viimeisenä vaihtoehtona harkitaan toimintakykyä parantavaa tekonivelleikkausta.

Liikkeelle on tärkeää lähteä nivelrikosta huolimatta tai juuri sen takia. Liikunnan on tärkeää olla säännöllistä. Suositeltavia liikuntamuotoja ovat ne, joissa niveliin ei kohdistu voimakkaita iskuja eikä yhtäaikaisia voimakkaita puristus- ja kiertoliikkeitä. Jos nivel on tulehtunut, on kuormitusta hyvä keventää, kunnes tulehdus on rauhoittunut.

Yleisharjoittelun, kuten kävelyn, pyöräilyn ja uinnin, lisäksi mukana on hyvä olla nivelrikon kannalta olennaisiin rakenteisiin kohdistuvaa harjoittelua. Harjoittelun asiantuntija on fysioterapeutti, joka mm. valitsee nivelrikkoa sairastavalle yksilölliset harjoitteet ja ohjaa oikean suoritustekniikan. Harjoitteiden valinnoissa huomioidaan liikkuja yksilönä. Siihen vaikuttavat mm. hänen voimavaransa ja muut sairaudet. Harjoittelua tulee arvioida säännöllisesti ja tarvittaessa tehdä muutoksia tai lisätä määriä ja/tai vastuksia.

Nivelet hyötyvät niin liikkuvuus- ja lihasvoima- kuin kestävyysharjoittelusta. Lisäksi mukaan kannattaa liittää tasapainoharjoitteita. Liike on lääkettä nivelten ohella myös luustolle ja koko keholle.

Lähteet: Duodecim. Polvi- ja lonkkanivelrikko Käypä hoito -suositus (www.kaypahoito.fi/hoi50054); Pohjolainen. Nivelrikko (artroosi). Lääkärikirja Duodecim ja Terveyskylä (www.terveyskyla.fi/niveltalo/nivelvaivat/nivelrikko); Kettunen, J. et al. Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus (www.terveysportti.fi).

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa