Hyppää sisältöön

Koti on vaarallinen paikka

Suomessa kuoli vuonna 2016 tapaturmaisesti 2 470 henkilöä, joista 89 % kuoli kotona tai vapaa-ajalla. Tapaturmat aiheuttavat lisäksi 100 000 vuodeosastojaksoa erikoissairaanhoidossa.

Tapaturmien ehkäisyn lähtökohtana on vaaratekijöiden tunnistaminen. Iäkkäillä tärkeimpinä kaatumisvammojen sisäisinä riskitekijöinä ovat tasapaino- ja kävelyvaikeudet, jotka nelinkertaistavat lonkkamurtumariskin. Lisäksi kaatumisvammojen riskitekijöitä ovat esimerkiksi heikentynyt toiminta- ja liikkumiskyky, heikko näkö ja ravitsemustila, epäsopiva tai monilääkitys sekä alkoholin käyttö.

Kaatumisvammojen ulkoiset vaaratekijät liittyvät tavallisesti asuin- ja liikkumisympäristöön, kuten heikkoon valaistukseen, liikkumisalustan epätasaisuuteen ja liukkauteen, epäasianmukaisiin jalkineisiin sekä tukikaiteiden puutteeseen.

Parhaillaan Sosiaali- ja terveysministeriössä laaditaan Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaa, jonka alatyöryhmänä työskentelee THL:n työikäisten ja ikääntyneiden kaatumistapaturmien ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmatyöryhmä. Näissä molemmissa on Luustoliiton edustus. Tavoite- ja toimenpidesuunnitelmat valmistuvat vuoden 2020 aikana.

Lähteet: Lääkärilehti 47/2018 2770-2785, Luustoliitto.

Kuva: Pixabay

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa