Hyppää sisältöön

Kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma Suomeen – sote-kustannukset kuriin ja väestölle toimintakykyä

Tiedote 30.6.2023

Hallitusohjelmassa (20.6.2023) on korostettu ennaltaehkäisyn merkitystä keinona edistää terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä estää sote-kustannusten kasvua. Kansansairaudet, joista yhtenä keskeisimpänä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -oireet, aiheuttavat merkittäviä kustannuksia sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien yhteen lasketut vuotuiset kokonaiskustannukset ovat jopa 4 miljardia euroa.

Selkä:

  • Jopa 80 prosenttia suomalaisista kokee selkäkipua elämänsä aikana. Selkäoireet ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloihin. Kela maksoi vuonna 2021 sairauspäivärahoja selkäsairauksien takia yli 83 miljoonaa euroa, ja korvattuja päiviä oli lähes 1,4 miljoonaa. Selkäkivulle altistavia tekijöitä ovat perimä, liikunnan vähäisyys, ylipaino, tupakointi, psykososiaaliset tekijät (esimerkiksi stressi, masennus, heikentynyt työtyytyväisyys), raskas fyysinen työ ja tapaturmat.

Luusto:

  • Osteoporoosi aiheuttaa vuosittain 45 000 murtumaa, joista 7 000 on kalliita lonkkamurtumia. Osteoporoosi on etenevä sairaus, joka aiheuttaa hoitamattomana uusia, entistä vaikeammin hoidettavia murtumia, heikentää toimintakykyä, lisää hoidon ja hoivan tarvetta ja ennenaikaisia kuolemia. Osteoporoosin hoidon kustannukset yhteiskunnalle ovat nykyisin 611 miljoonaa euroa vuodessa. Kahdella viidestä yli 50-vuotiaasta naisesta ja yhdellä seitsemästä miehestä murtuu jäljellä olevan elämänsä aikana ranne, nikama tai lonkka.

Nivelet:

  • Noin miljoona suomalaista sairastaa nivelrikkoa. Nivelrikko yleistyy iän ja ylipainon myötä. Yleisyytensä vuoksi nivelsairaudet ovat merkittävä työ- ja toimintakyvyn alentaja sekä kustannusten aiheuttaja. Kela maksoi vuonna 2021 sairauspäivärahoja nivelrikon vuoksi 65,4 miljoonaa euroa. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin syy. Lonkan ja polven ensitekonivelleikkauksia tehdään vuosittain noin 26 000 kpl. Yhden leikkauksen hinta on noin 11 000 euroa, kustannukset noin 300 miljoonaa euroa.

Tuki- ja liikuntaelimiin liittyviä ongelmia voidaan vähentää hyvin suunnitellulla ehkäisyllä, hoidolla ja kuntoutuksella. Niiden rooli kasvaa entisestään väestön ikääntyessä nopeasti kuluvan kymmenen vuoden aikana.

– Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat kasvussa väestön ikääntyessä. Hallitusohjelmassa on mainittu, että yhdessä eri sektoreiden kanssa rakennettava kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma on keskeinen keino edistää terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä estää sote-kustannusten kasvua. Tule-järjestöt ovat mielellään tässä mukana”, sanoo toiminnanjohtaja Ansa Holm Suomen Luustoliitto ry:stä.

Tules-potilasjärjestöt ovat valmiita laajaan yhteistyöhön kansallisen terveys- ja hyvinvointiohjelman laatimiseksi.

Lisätietoa:

Suomen Luustoliitto ry
Ansa Holm, toiminnanjohtaja
ansa.holm@luustoliitto.fi
050 303 8129

tai Selkäliitto ry, Suomen Luustoliitto ry ja Suomen Nivelyhdistys ry

tuleterveys #toimintakyky #hallitusohjelma

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa