Hyppää sisältöön

Aikuisväestön hyvinvointi

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedote 4.6.2019 ja http://www.julkari.fi/handle/10024/138210

Kuva: Pixabay

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote-tutkimus tuottaa säännöllisesti tietoa väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja palvelukokemuksista. Se sisältää tietoa myös mm. yksinäisyydestä, osallisuuden kokemuksista ja sähköisestä asioinnista.

Vuoden 2018 FinSote-tutkimuksen mukaan joka neljäs aikuinen ei usko jaksavansa terveytensä takia työskennellä vanhuuseläkeikään asti. Lisäksi noin joka kymmenes 20–54-vuotiaista kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta, jolla tarkoitetaan arkea haittaavaa kokemusta kuormituksesta, huolesta, ahdistuneisuudesta ja alakuloisuudesta.

Aikuisista noin 8 % koki itsensä yksinäiseksi jatkuvasti tai melko usein. Koulutus oli yhteydessä siihen, miten aktiivisesti ihmiset osallistuvat esim. järjestöjen, yhteisöjen ja harrastusryhmien toimintaan.

Palvelut sähköistyvät, mutta yli 75-vuotiaista naisista vain 38 % ja miehistä 48 % käytti internetiä sähköiseen asiointiin.

Lue lisää uutisia lyhyesti.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa