Hyppää sisältöön

EKLI-hankkeen kuulumisia 2/2024

Olemme olleet viime kuukaudet Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI II) -hankkeen osalta jännityksen äärellä odottaen tulevan kauden rahoituspäätöstä joulukuun haun jäljiltä. Ilokseni saankin nyt kertoa, että opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle rahoituksen kahdelle vuodelle. Näin ollen hanke jatkuu 31.5.2026 asti. Kaija Koon sanoja muokaten: ”Korkkarit kattoon, nää vuodet on meille!”

Kahden vuoden rahoituspäätös luo osaltaan turvaa sekä mahdollistaa aiempaa paremmin pidempiaikaisten suunnitelmien tekemisen. Nyt kuitenkin katsaus ensin siihen, mitä hankkeessa on tämän kevään aikana tapahtunut ja mitä on tapahtumassa vielä toukokuun loppuun mennessä.

OTAGO-ryhmiä uusille paikkakunnille

Keväällä Luustoliiton jäsenyhdistyksissä on ollut käynnissä viisi OTAGO-ryhmää, joista neljä on ollut vertaisohjaajavetoisia. Jyväskylässä järjestettiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa OTAGO-ryhmä. Ryhmän ohjaajana on toiminut fysioterapeuttiopiskelija.

Lisäksi OTAGO-kävelyryhmiä on käynnistynyt ainakin 9 ohjaajan toimesta usealle paikkakunnalle, kuten Hämeenlinnaan, pääkaupunkiseudulle ja Jyväskylään.

Kävelyryhmien myötä saamme arviointitietoa Tasapainoa kävelyyn -liikuntakorteista niin ohjaajien kuin osallistujienkin näkökulmista katsottuina. Ohjaajina toimii niin sote-puolen ammattilaisia kuin liikunnan vertaisohjaajia.

Vertaisohjaajille lisää tietotaitoa OTAGO-harjoittelusta

Liikunta-alan ammattilaisille ja yhdistysten vertaisohjaajille järjestettiin ensimmäistä kertaa aamupäivän pituinen yhteiskoulutus Raumalla. Yhteisen tuokion jälkeen vertaisohjaajille järjestettiin oma, tunnin pituinen ohjausharjoittelu. Palaute yhteiskoulutuksesta oli hyvää molemmista osallistujaryhmistä, ja koulutus koettiin erittäin hyödyllisenä. Tulevaisuudessa Raumalla todennäköisesti nähdäänkin OTAGO-ryhmä.

Huhtikuussa puolestaan järjestettiin yhteistyössä Eläkeliiton kanssa kaksipäiväinen OTAGO-koulutus vertaisohjaajille Hankasalmella. Koulutukseen haki peräti 31 henkilöä, joista 14 otettiin mukaan. Edustusta oli mm. pääkaupunkiseudulta, EteläPohjanmaalta ja Pohjois-Savosta.

Koulutuksessa osallistujat pääsivät muun muassa pohtimaan haastavia asiakastilanteita sekä nauttimaan erään osallistujan uskomattomista senioritanssin ohjaustaidoista taukojumppien myötä. Ohjaajien soveltaessa perusharjoitteita korostui tekemisessä leikillisyys ja positiivisuus. Harjoittelun ei aina tarvitse ollakaan niin vakavaa!

Opiskelijalaitosyhteistyö Laurea AMK:n kanssa onnistui

Kevään aikana koulutettiin fysioterapeuttiopiskelijoiden lisäksi kaatumisen ehkäisystä liikunnan keinoin kolme sairaanhoitajaopiskelijaryhmää, joista osa oli terveydenhoitajaopiskelijoita. Koulutusten tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden tietotaitoa liikkumisen merkityksestä, antaa käytännönläheisiä työkaluja liikkumisen edistämistyöhön sekä muistuttaa, että kaatumisista on kysyttävä systemaattisesti ikäihmisiä tavattaessa.

Liikkumisen edistäminen kuuluukin kaikille ammattiryhmästä riippumatta. Pienilläkin kysymyksillä, kuten miten liikut arjessa, miksi juuri sinä liikut tai millaista tukea tarvitset, voidaan edistää liikunnallista elämäntapaa.

Koulutuksista saatujen palautteiden perusteilla opiskelijat sisäistivät hyvin liikkumisen edistämisen merkityksen toimintakyvyn, elämänlaadun sekä kaatumisen ehkäisyn näkökulmista katsottuna. Toivottavasti tämä näkyy tulevaisuudessa entistä paremmin ammattilaisen kohdatessa vähän liikkuvia.

Yhteistyö Laurea AMK:n kanssa jatkuu myös tulevana hankekautena.

Myönteinen rahoituspäätös kääntää katsetta jo tulevaan

Toukokuussa on luvassa vielä paljon suunniteltua toimintaa, kuten Tasapainoillen kohti kesää -tapahtuma Tampereella, OTAGO-ohjaajien verkostopäivä Hämeenlinnan Aulangolla, yhteistyökoulutus Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa ammattilaisille sekä tilauskoulutus OTAGO-harjoittelusta ja kaatumisen ehkäisystä EteläPirkanmaan vertaisohjaajille. Lisäksi toukokuussa saamme painosta OTAGO-ohjaajille suunnatun käsikirjan ja luomme ohjaajien materiaalipankkiin lisämateriaalia ohjaustyön ja markkinoinnin tueksi.

Ajatuksissa siintää kuitenkin jo kesäkuussa alkava hankkeen toinen toimintavuosi. Moni potentiaalinen yhteistyökumppani odottikin yhtä kuumeisesti rahoituspäätöstä kuin allekirjoittanut. Ensi hankekautena saadaankin mitä todennäköisimmin laajennettua hyvinvointialueyhteistyötä sekä oppilaitosyhteistyötä hankesuunnitelman mukaisesti.

Myös vertaisohjaajakoulutukset jatkuvat hankesuunnitelman mukaisesti. Niihin on ollut suuri kysyntä ensimmäisellä kaudella, sillä molempiin koulutuksiin hakijoita oli vähintään tuplasti sen verran, mitä pystyimme koulutukseen mukaan ottamaan. Alustavien kartoitusten perusteella myös OTAGO-ryhmiä on ensi syksynä entistä enemmän.

Viedään kuitenkin ensimmäinen hankekausi ensin pakettiin ja laaditaan siitä selvitys sekä raportti opetus- ja kulttuuriministeriölle. Toki suunnittelua ja neuvotteluita käydään jo keväällä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa, sillä monet yhteistyössä järjestettävät tapahtumat ja koulutukset suunnitellaan noin puoli vuotta aikaisemmin. Aurinkoisia kesäpäiviä!

Teksti: Aliisa Uotila
Kuva: Mikko Kauppinen

Artikkeli on julkaistu aiemmin Luustotieto 2/2024 -lehdessä.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa