Hyppää sisältöön

EKLI-hankkeen kuulumisia 4/2022

Hyvä ravitsemus tukee pystyssä pysymistä

Koetko syöväsi riittävästi ja monipuolisesti? Lokakuussa vietetyn Luustoviikon päätapahtumassa ravitsemusasiantuntija puhui monipuolisen ja energian saanniltaan riittävän ravitsemuksen merkityksestä muun muassa luuston terveydelle, toimintakyvylle, kaatumis- ja murtumariskiin sekä toipumiseen. Varsinkin riittävä kalsiumin, proteiinin, pehmeän rasvan sekä D-vitamiinin saannin tiedetään ylläpitävän lihasmassaa sekä toiminta- ja vastustuskykyä hidastaen myös luuston haurastumista.

Saatko päivittäin riittävästi nestettä eli 1–1,5 litraa (5–8 lasillista) ruokien mukana saadun nesteen lisäksi? Ikääntyessä janon tunne saattaa heikentyä, mikä voi johtaa nopeasti kehittyvään nestevajaukseen. Monet lääkkeet myös poistavat elimistöstä nestettä lisäten kuivumisen vaaraa sekä kaatumisalttiutta.

Alkoholi on oma lukunsa. Runsas alkoholin käyttö usein köyhdyttää ruokavaliota ja on yhteydessä suurentuneeseen kaatumis- ja murtumariskiin. Se myös vähentää uuden luun muodostumista. Alkoholia suositellaan käytettäväksi vain kohtuudella.

Hyvä ravitsemus tukee jaksamista, yleistä hyvinvointia ja pystyssä pysymistä. Konkreettista tukea riittävän ja ravinteikkaan ruokavalion koostamiseen löydät muun muassa Luustoliiton Luustoterveellinen ravinto -esitteistä sekä Vireyttä seniorivuosiin – Ikääntyneiden ruokasuosituksesta.

Liikunnan vertaisohjaajien osaamista vahvistava OTAGO-koulutus

Luustoliiton Ehkäistään kaatumisen liikunnalla (EKLI) -hanke on viimeistä vuottaan käynnissä. Tavoitteena on, että tämä on vasta alkua, hyvä toiminta kehittyy ja se nähdään myös tulevina vuosina rahoittajan puolelta tarpeellisena ja kannattavana panostuksena.

Lokakuun alussa järjestettiin liikunnan vertaisohjaajille suunnattu kolmas OTAGO-harjoittelu ja kaatumisen ehkäisy -koulutus yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Koulutuksen noin 20 hakijasta 12 hyväksyttiin mukaan. Osallistujia oli Eläkeliiton paikallisyhdistyksistä, Luustoliiton jäsenyhdistyksestä ja oli mukana erään kaupungin vapaaehtoinen liikuntaryhmän ohjaajakin. Jokaisella valitulla oli halu monipuolistaa jo ohjaamansa liikuntaryhmän sisältöä ja/tai saada valmiuksia uuden liikuntaryhmän perustamiseen.

Palautteiden perusteella osallistujat saivat koulutuksen kautta innostusta, uusia ideoita ja hyviä tukimateriaaleja. Koulutuksen koettiin lisäävän vertaisohjaajien tiedollista osaamista ja rohkeutta tarjoten myös uusia taitoja ryhmän ohjaamiseen.

OTAGO-ryhmä innostaa kolmella paikkakunnalla

Tänä syksynä viisi innokasta liikunnan vertaisohjaajaa ovat käynnistäneet OTAGO-ohjelman mukaisesti harjoittelevia ryhmiä Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Pääkaupunkiseudun yhdistyksessä. Ryhmien alkumittauksissa arvioitiin tasapainoa, kävelykykyä ja alaraajojen lihasvoimaa. Tällä hetkellä ryhmä- ja kotiharjoittelujaksot ovat loppusuoralla. Loppumittaukset tehdään ennen joulua. Tuolloin nähdään, miten harjoittelu on vaikuttanut osallistujien liikkumisja toimintakykyyn sekä koettuun liikkumisvarmuuteen.

Kuulumiset ryhmistä ovat positiivisia. Ohjaajien mukaan osallistujia yhdistää innokkuus ja tunnollisuus kotiharjoittelua kohtaan. Harjoittelussa käytettävät nilkkapainot ovat monelle uusia asia, mikä herättää ymmärrettävästi monenlaisia tunteita: kiinnostusta ja intoa harjoittelua kohtaan, toisaalta myös epävarmuutta omista fyysisistä kyvyistä.

Tunnustellen, kehityksen mukaan ja ohjaajien tuella painoja on kuitenkin tarkoitus harjoittelun edetessä vähitellen kasvattaa, sillä tavoitellaanhan nousujohteisen harjoittelun kautta jalkoihin lisää voimaa ja askelta aiempaa vakaammaksi.

Myös ohjaajien kokemukset ryhmän ohjaamisesta ovat kannustavia. Ryhmän ohjaaminen koetaan antoisana, mielenkiintoisena ja opettavaisena. Pieni alun jännitys on muuttunut lisääntyneeksi varmuudeksi. Yhdessä on mukava toimia.

Tasapainoa kävelyyn liikuntakorttien avulla

Juuri valmistuneet Tasapainoa kävelyyn -liikuntakortit tarjoavat mahdollisuuden yhdistää kävely- ja tasapainoharjoittelun sekä lihaskuntoharjoittelua kätevästi yhteen. Seitsemälle kävelykerralle suunnitellut postikortin kokoiset kortit tarjoavat monipuolisia ja helpommasta haastavampaan eteneviä harjoituksia.

Jokainen kävelykerta alkaa kevyellä kävelyllä, jota seuraa ohjattu alkuverryttely. Kukin kerta sisältää neljä harjoitusta, joita tehdään kävelyreitin varrella. Jokaiselle harjoituskerralle on myös oma VINKKI-kortti, joka sisältää vinkkejä alkulämmittelyyn ja loppuverryttelyyn sekä harjoituskerran liikkeiden muunteluun.

Liikuntakortit on työstetty korttien käyttäjäryhmää kuunnellen. Korteista on pyritty tekemään mahdollisimman havainnolliset eri värejä ja kuvia hyödyntämällä. Korttien yläreunassa on rei’itys, mikä sujuvoittaa korttien käsittelyä, yhdistelyä ja kuljettamista lukitusrenkaan ja erillisen avainnauhan avulla eri kävelykerroilla.

Liikuntakortit pohjautuvat OTAGO-ohjelman harjoituksiin, mutta korttien käyttäjällä ei tarvitse olla aiheesta aiempaa osaamista. Liikuntakorttien painos on rajallinen. Tässä vaiheessa niitä tarjotaan koulutetuille ja käytännössä liikuntaryhmiä ohjaaville liikunnan vertaisohjaajille.

Tulevan vuoden tammikuussa vietetään taas Tasapainoinen tammikuu -kampanjaa yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Tällä kertaa syvennytään liikkeelle lähtöä, liikkumista sekä sen lisäämistä tukeviin innostuksen lähteisiin. Seuraathan some-kanaviamme ja ole mukana tammikuisen liikuntakalenterimme kautta!

Ennen tammikuuta rauhoitutaan kuitenkin joulun viettoon. Rentouttavan rauhallista joulua ja aktiivista alkavaa uutta vuotta.

Teksti: Eerika Tiirikainen

Artikkeli on julkaistu aiemmin Luustotieto 4/2022 -lehdessä.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa