Hyppää sisältöön

EKLI-hankkeen kuulumisia 4/2021

Artikkeli on aiemmin julkaistu Luustotieto 4/2021 -lehdessä.

Kaatumisen ehkäisy on enemmän kuin liukkaiden teiden hiekoitusta sekä nasta- ja kitkakenkien käyttöä Suomen vaihtelevissa keleissä. Sen tuleekin olla, sillä yli 65-vuotiaista joka kolmas kaatuu kerran vuodessa ja yli 80-vuotiaista näin käy joka toiselle.

Joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkinasteisen vamman ja 20–30 % kaatumisista johtaa terveydenhuollon kontaktiin. Vaikka sairaalahoitoa vaativien kaatumisvammojen ilmaantuvuudessa on havaittu laskua, vakavien vammojen osuus kaikista kaatumisvammoista on kasvanut.

Kaatumisvaaran arvioinnista ennakoiviin toimiin

Kaatuilu ei kuulu normaaliin ikääntymiseen. Inhimillisen kärsimyksen, toimintakyvyn heikentymisen ja terveydenhuollon kustannusten lisäksi kaatuminen voi aiheuttaa tai lisätä kaatumispelkoa. Pelko voi rajoittaa henkilön fyysistä ja sosiaalista aktiviisutta sekä alentaa hänen liikkumis- ja toimintakykyään. Kaatumisen syy on selvitettävä. Tärkeää olisi myös pystyä katkaisemaan mahdollinen kaatumispelon noidankehä.

Kaatumisten taustalla on löydettävissä useita vaaratekijöitä, joista suurimpaan osaan voidaan vaikuttaa ja siten ehkäistä niistä aiheutuvia kaatumisia ja kaatumisvammoja. Jokaisen ikäihmisen tulisi tietää, mitkä tekijät lisäävät omaa kaatumisvaaraa ja miten voi omalla kohdaltaan vähentää tätä riskiä. Arviointiin on olemassa useita keinoja. Esimerkiksi UKK-instituutin Kaatumisvaaran arviointi -lomake on suunnattu itsearviointiin sekä KaatumisSeulan tarkistus- ja muistilistat konkreettisiksi avuiksi turvallisuuden parantamiseksi ja kaatumisten ehkäisemiseksi. Lomakkeet löytyvät UKK-instituutin verkkosivuilta sekä nykyisin myös osana Luustoliiton kaatumisen ehkäisyn materiaaleja.

Monipuolinen liikuntaharjoittelu tukee pystyssä pysymistä

Iäkkäiden kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyssä ensiarvoista on monipuolinen liikuntaharjoittelu. Harjoittelun tulisi aina sisältää tasapainoa kehittäviä ja lihasvoimaa paran tavia harjoitteita. Luustoliiton Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI) -hankkeen pohjana olevan OTAGO-harjoitteluohjelman tiedetään suunnitellusti noudatettuna parantavan tasapainoa ja lihasvoimaa. Samalla se vähentää kaatumisia ja vammakaatumisia jopa 35 % 65–97 -vuotiailla henkilöillä.. Harjoittelun avulla on voitu lisätä myös luottamusta omaan päivittäiseen toimintaan.

Myös OTAGO-harjoittelun sovelluksia on tutkittu ja saatu lupaavia tuloksia iäkkäiden fyysisten ominaisuuksien kehittymiseen ja kaatumisriskin pienentymiseen. OTAGO-kotiharjoittelun ja ryhmämuotoisen harjoittelun yhdistelmä voisi mielestäni parhaimmillaan tuottaa kotona asuvalle, erityisesti heikompikuntoiselle iäkkäälle, selviä myönteisiä vaikutuksia toimintakykyyn ja liikkumisvarmuuteen. Tämä ilmenee toivottavasti niin, että henkilö kykenee toimimaan arjessa aiempaa luottavaisemmin ja pystyssä pysyen.

Hyödy hankkeesta

Luustoliiton Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI) -hanke on hieno mahdollisuus päästä kokeilemaan käytännössä OTAGO-kotiharjoittelun ja ryhmäharjoittelun yhdistämistä. Pyörää ei niin sanotusti tarvitse keksiä uudestaan: tehokkaaksi ja turvalliseksi osoitettuja liikkeitä voi hyödyntää myös siten, että harjoitteita yhdistää jo olemassa olevien liikuntaryhmien sisältöihin. Mallia voi ottaa tuoreesta Voimaa ja tasapainoa -harjoitteluohjelma kaatumisen ehkäisyyn -ohjelmista.

Voi myös kehitellä omia ”mini”- ja taukojumppia päivitetyn OTAGO-harjoitteluohjelman liikkeitä hyödyntämällä. Liikkeitä voi yhdistää myös yhdistysten järjestämiin erilaisiin kävelyryhmiin – vain mielikuvitus on rajana.

Kuka tahansa voi hyödyntää juuri valmistuneita liikuntamateriaaleja, tekniikkavideoita, tarjolla olevia koulutuksia ja muita tapaamisia omien ja/ tai jäsenyhdistyksen tarpeiden mukaan. Tutustu hankkeen verkkosivuihin, mikäli ne eivät ole sinulle vielä tutut.

Koulutusta ja pilotointia

Kun tämä lehti ilmestyy, EKLI-hankkeen ensimmäinen liikunnan vertaisohjaajien koulutus Tampereella on saatu päätökseen ja jäsenyhdistyksistä ensimmäiset vertaisohjaajat ovat saaneet perustietoa ja taitoa ohjata turvallisesti ja nousujohteisesti OTAGO-ohjelman mukaista yksilö- ja ryhmäharjoittelua osteoporoosi huomioiden.

Koulutukset jatkuvat tulevaisuudessa. Niitä on tarkoitus järjestää seuraavan kerran keväällä 2022. Kevättalvella kokeillaan innostuneiden jäsenyhdistysten kanssa pilottiluonteisesti OTAGO-harjoittelua. Ryhmä- ja kotiharjoittelua ohjaavat koulutetut liikunnan vertaisohjaajat. Harjoittelujakson aikaista kehittymistä seurataan ja yhdessä mietitään myös, miten harjoittelun jatkuvuus turvataan harjoittelujakson päätyttyä.

Toivottavasti nämä uudenlaiset kokeilut innostavat ja mahdollistavat kokeilemaan uutta ja ehkä avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön paikallistasolla. Keskeistä on kehittää toimintaa ja jakaa hyväksi havaittuja toimia laajempaan käyttöön.

Halu kehittyä lähtee meistä itsestämme, innostutaan siis ennakkoluulottomasti kokeilemaan ja kehittymään yhdessä!

TEKSTI: EERIKA TIIRIKAINEN
KUVA: ATTE MÄLÄSKÄ

Lähteet ja lisälukemista

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa