Hyppää sisältöön

EKLI-hankkeen kuulumisia 1/2023

Talven sahaavat, liukkaat kelit ovat olleet jälleen läsnä talvessamme. Liukastumisten määrät vaihtelevat talvikelien mukaan. Määrissä ei ole tapahtunut suurta muutosta viimeisen 10 vuoden aikana. Joka 3. suomalainen liukastuu talven aikana ainakin kerran. Eniten liukastumisia tapahtuu nuorille ja työikäisille, mutta erityisesti iäkkäät naiset loukkaantuvat vakavimmin.

Osteoporoosin yleisempi esiintyvyys sekä useammin tehdyt kävelymatkat voivat muun muassa selittää naisten suurempaa loukkaantumisalttiutta miehiin verrattuna. Luuston heikkenemisen lisäksi esimerkiksi lihaskunnon huononeminen voi lisätä kaatumistapaturmien ja niistä aiheutuvien vammojen riskiä.

Ketkä loukkaavat itsensä kaatumisen seurauksena?

Syksyn kiinnostavassa liittokokousluennossa dosentti, yliopistotutkija, Luustoliiton hallituksen jäsen Toni Rikkonen puhui toimintakyvystä ja murtumista ikääntyneillä. Hän huomautti, että kaikki kaatuvat joskus, mutta ketkä ovat niitä, jotka loukkaavat itsensä?

Aktiivisella, hyvän toimintakyvyn omaavalla henkilöllä kaatumisriski voi olla jopa korkeampi kuin vähemmän aktiivisella eli inaktiivisemmalla, sillä aktiivinen altistunee moninaisemmille ympäristöille ja olosuhteille kuin passiivisempi henkilö. Vaikka aktiivinen altistuisi useammin kaatumisille, vammariski voi kuitenkin muodostua pienemmäksi inaktiiviseen henkilöön nähden.

Hauraammalla, toimintakyvyltään heikommalla ja passiivisemmalla henkilöllä kohonneempi vammariski ilmenee muun muassa siten, että sisällä tapahtuvista murtumista useampi on esimerkiksi lonkkamurtuma tai muu vakava vamma.

Mihin asioihin voit itse vaikuttaa pysyäksesi pystyssä ja säästyäksesi vammoilta sisällä ja ulkona, kaikkina neljänä vuodenaikana? Aika moneen. Suuntaa siis toimesi, kuten olet varmasti tehnyt, niitä kohti.

Puhtia jalkoihin, vakautta askeleeseen

Mennyt syksy oli EKLI-hankkeelle tiivis ja mielenkiintoinen muun muassa koulutusten, erilaisten yhteistyökuvioiden, ryhmien ja tulevaisuuden suunnittelun osalta. Kolme OTAGOryhmää harjoitteli noin 10 viikon ajan liikunnan vertaisohjaajien johdolla. Alku- ja lopputilanteessa arvioitiin osallistujien tasapainoa, kävelykykyä sekä alaraajojen lihasvoimaa.

Jalkojen lihasvoimassa tapahtui selkeintä kehitystä, merkittävinkin parannuksin. Siitäkin huolimatta, että syksy oli usealle osallistujalle rikkonainen esimerkiksi sairastelujen ja matkojen vuoksi.

Osallistujien kokemukset tukevat mittaustuloksia. Harjoittelun koettiin parantaneen osallistujien toimintakykyä ja tuoneen liikkumiseen lisää varmuutta. Lisäksi liikkuminen lisääntyi ryhmää edeltävästä ajasta. Lisääntynyttä aktiivisuutta aiottiin ylläpitää jatkossakin.

Moni osallistuja olisi toivonut ryhmän jatkumista eli jatkoryhmää. Sellaisia ei toistaiseksi ole suunnitteilla. Ryhmien tarkoitus on tarjota ensisijaisesti ohjausta ja tukea harjoittelun alkuun pääsemisessä. Ryhmässä saatujen hyvien oppien ja ohjelmien avulla osallistujat toivottavasti innostuvat ja jatkavat kotiharjoitteluaan ja/ tai hakeutuvat paikallisen liikuntatarjonnan piiriin – esimerkiksi luustoyhdistysten tarjoamiin muihin liikuntaryhmiin, kuten kuntosaliryhmiin.

Tasapainokampanjasta ideoita harjoitteluun

Jos olet kiinnostunut tasapainoharjoittelusta ja käytät tietokonetta, suosittelen tutustumaan myös Onko tasapainosi terästä -kampanjaan. Se toteutettiin jälleen yhteistyössä Eläkeliiton kanssa tammikuussa. Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tasapainon merkityksestä, kaatumisen ehkäisystä ja luustoterveyden edistämisestä. Kampanjan aikana jaettuihin monipuolisiin tasapainon harjoittamisvinkkeihin sekä muuhun materiaaliin voit tutustua kampanjasivuilla (elakeliitto.fi /onkotasapainosi-terasta).

Ryhmätoiminta laajenee

Tänä talvena käynnistyy viisi OTAGO-ryhmää. Kanta- ja Päijät-Hämeen yhdistysten sekä Pääkaupunkiseudun kahden ryhmän lisäksi Turku liittyy uutena kokeilunhaluiseen joukkoon. Turussa ryhmä kokoontuu samoissa tiloissa, joissa myös muilla kumppanuusyhdistyksillä on toimintaa. Lisäksi taustatukea ryhmälle antavat keskuksessa toimivat fysioterapeutit.

OTAGO-harjoittelu sopii laajalle ikääntyneiden ryhmälle taustalla olevista sairauksista huolimatta. Parhaimmillaan ryhmien avulla luustoyhdistykset tavoittavat uutta kohderyhmää ja alueellinen yhteistyö syvenee eri potilasyhdistysten kesken.

Tukea ammattilaisten käytännön työhön

Viime vuoden marraskuussa järjestettiin ensimmäinen OTAGO-harjoittelu ja kaatumisen ehkäisy -verkkokoulutus terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille, jotka työssään ohjaavat liikuntaa 65 vuotta täyttäneille. ”Toivoisin eväitä kaatumisten ennaltaehkäisyyn ja ohjausmateriaalia helposti käyttöön otettavaksi”, tiivisti eräs osallistuja monen toivomuksen ennen koulutusta.

Vajaan 20 henkilön ryhmä vahvisti tiiviin kolmen tunnin ajan osaamistaan liikuntaharjoittelusta, joka tutkitusti ehkäisee myös kaatumisia. Koulutuspalautteiden perusteella osallistujat uskoivat pystyvänsä hyödyntämään oppimaansa ja koulutuksessa esiteltyjä materiaaleja käytännön työssään. Materiaalit saivat kiitosta, samoin kuin käytännön soveltamisen huomiointi koulutuksessa.

Maaliskuussa järjestetään seuraava koulutus samalle kohderyhmälle. Toivottavasti paikat täyttyvät yhtä nopeasti kuin ensimmäisellä kerralla ja ammattilaisten osaaminen OTAGO-harjoittelusta laajenee entisestään.

Syksyllä sai myös alkunsa koulutusyhteistyö Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Loppuvuodesta pieni, mutta hyvin aktiivinen ammattilaisryhmä osallistui lähikoulutukseen vahvistamaan osaamistaan OTAGO-ohjelmaan pohjautuvasta harjoittelusta. Yhteistyö jatkuu myös tänä kevättalvena.

Kevät antaa suunnan hankkeelle

Nykyinen EKLI -hanke on käynnissä viimeistä kevättään. Maaliskuussa selviää, jatkuuko hanke Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana myös syksyn jälkeen. Uusille hankevuosille on hyvät perustelut ja hankkeen laajentumiselle ilmeinen tarve. Nykyisten yhteistyökumppaneiden lisäksi myös uusilla kumppaneilla on kiinnostusta olla osaltaan mukana toiminnan laajentamisessa. Seuraavassa lehdessä kuulet kevään kuulumiset ja jatkon suunnitelmista.

Iloa ja valoa kevään odotukseen!

Teksti: Eerika Tiirikainen
Kuva: Mikko Kauppinen

Artikkeli on julkaistu aiemmin Luustotieto 1/2023 -lehdessä.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa