Hoppa till innehåll

Skelettets livscykel

Skelettet består av levande vävnad som förnyas under hela livstiden. Grunden för ett starkt skelett bildas med hjälp av en varierad kost, tillräckligt intag av kalciumprotein och D-vitamin samt motion och fallprevention. Ben bildas mest under barndomens först år och under tonåren. Skelettet uppnår sin maximala täthet vid 20–30-årsåldern.

En vuxen människas benmassa hålls i balans till cirka 50-årsåldern – då bildas lika mycket nytt ben som gammalt ben bryts ned. Efter ca 50-årsåldern börjar benen så småningom bli skörare, vilket är en del av normalt åldrande, då man förlorar mer benvävnad än vad kroppen bildar ny vävnad. Man talar om osteoporos då benmassan minskar fortare än normalt, benets struktur försvagas och risken att få frakturer ökar.

Skelettet förnyas under hela livet. I ett friskt skelett uppstår det benvävnad i samma omfattning som den gamla bryts ned. I bilden ser man vad som händer i osteoporos; osteoklasterna gräver en större grop, osteoblasterna bildar ny benmassa, men benmassan är mindre än det som förstörts. Det vill säga benmassan börjar minska med tiden.

Dela på sociala medier: