Hoppa till innehåll

Fallprevention

enjoyment, fun, grass

Att falla och få fallskador hör inte till normalt åldrande och det finns effektiva sätt att förebygga detta. Att träna musklerna och balansen är effektiv fallprevention och är särskilt viktigt när man åldras. Även vardagsmotion bidrar till att upprätthålla funktionsförmågan.

Förhindring av fallolyckor och frakturer

  • träning av balans och muskelstyrkan
  • upprätthållande av rörelse- och funktionsförmågan
  • ett gott hälsotillstånd och god behandling av sjukdomar
  • en lämplig och tillräcklig kost samt tillräckligt vätskeintag
  • lämplig medicinbehandling och regelbunden uppföljning av medicinbehandlingen
  • att ta hand om sin syn och hörsel så bra som möjligt
  • användning av nödvändig säkerhetsutrustning och hjälpmedel
  • avlägsnande av farliga ställen i hemmet

Motionering

För personer med osteoporos är muskelträning ett effektivt och tryggt sätt att ge benen en sådan belastning som de behöver för att upprätthålla benstyrkan. För att förebygga ändringar av kroppshållningen, vilket är typiskt för osteoporos, rekommenderas övningar med motstånd för att stärka musklerna till exempel med ett träningsgummiband.

Kraftiga ryck samt böjningar och vridningar av kroppen rekommenderas inte. Man kan motionera enligt sitt eget hälsotillstånd och sin kondition. Det lönar sig att planera hur man motionerar med osteoporos tillsammans med en professionell. Övningar som utvecklar balanssinnet rekommenderas för att förebygga fall och benbrott. Uthållighet kan tränas till exempel med raska promenader.

Dela på sociala medier: