SKELETTHÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR

Det är fråga om små val i vardagen som är viktiga för skeletthälsan. Hörnstenarna i skeletthälsan består av en mångsidig och hälsosam diet som innehåller tillräckligt med kalcium och protein, tillräckligt med vitamin D-intag, regelbunden motion och förebyggande av fallolyckor . Ett rökfritt liv och måttlig alkoholkonsumtion spelar också en nyckelroll. För patienter med osteoporos är självomsorg en viktigt del av bibehållandet av benhälsan och förebyggandet av frakturer.

Vieritä ylös