Luustopiiriryhmät

Luustokuntoutujat voivat osteoporoosiin ja omahoitoon liittyvän tiedon ja vertaistuen saamiseksi osallistua alueen yhdistyksen järjestämään Luustopiiri-ryhmään. Luustopiiri-ryhmä on tavallisesti suljettu 10–12 hengen luustokuntoutujien muodostama ryhmä, jolla on viisi noin puolitoista tuntia kestävää tapaamista 2-4 viikon välein.

Tapaamisissa käydään asiantuntijan alustuksen jälkeen vertaiskeskusteluja osteoporoosiin ja omahoitoon liittyvistä teemoista, tutustutaan toisiin osteoporoosia sairastaviin ihmisiin sekä löydetään oma tapa hoitaa luustoaan. Ryhmässä tehdään usein myös kevyitä lihasvoima- ja tasapainoharjoituksia. Luustoliitto tukee Luustopiiri-ryhmän toimintaa tarjoamalla valmiin mallin ja asiantuntijoiden laatiman materiaalin ryhmän toimintaan.

Luustopiiri-ryhmässä käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  1. Luusto ja osteoporoosi
  2. Luuliikunta
  3. Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy
  4. Ravitsemus ja luustoterveys
  5. Elämää osteoporoosin kanssa

Voit ottaa yhteyttä omaan yhdistykseesi ja tiedustella mahdollisuutta osallistua Luustopiiri-ryhmään.