Vertaistuki

Vertaistuella tarkoitetaan vastavuoroista apua ja tukea, jota samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat henkilöt yhdessä jakavat. Vertaisen kanssa jaetut kokemukset ja tuki ovat se omahoidon kulmakivi, jota ammattilainen ei pysty tarjoamaan. Vertaistuki voi olla vapaamuotoista tai organisoitua.

Luustoyhdistyksissä ihmiset tapaavat toisiaan ja vaihtavat näissä tilanteissa ajatuksia toistensa kanssa. Osassa yhdistyksiä järjestetään vertaistuki-iltoja tai -ryhmiä.  Joissain yhdistyksissä on nimettyjä vertaistukihenkilöitä, joihin voi ottaa yhteyttä. Kysy ja ota selvää oman alueesi vertaistuesta!

Luustoliiton julkaisema Yhdessä matkalla osteoporoosin kanssa –kirjaa lukiessasi voit peilata omia ajatuksiasi luustokuntoutujien teksteihin. Muutamaan riviin tiivistetyt kokemukset ja käytännön vinkit ovat tarkoitettu rohkaisuksi ja vertaistueksi samassa tilanteessa oleville. Tutustu myös vertaistarinoihin.

Iloa ja valoa itselleni ja muille

Vertaiskuntoutuja on kanssakulkija, joka oman tarinansa ja kokemuksensa jakamisen kautta auttaa ja tukee muita samassa tilanteessa olevia heidän kuntoutumisensa polulla.

Vertaiskuntoutujana toimiminen on antoisaa: se tuo hyvää oloa itselle, tarjoaa mielenkiintoisia kohtaamisia ja mahdollisuuden oppia uutta. Oman tarinan työstäminen matkalla vertaiskuntoutujaksi voi olla keino jäsentää omaa sairastumistaan.

Vertaiskuntoutujaksi

Ryhtyäksesi vertaiskuntoutujaksi et tarvitse mitään erityistaitoja. Sinulla ei tarvitse olla kattavaa tietämystä osteoporoosista tai omahoidosta, sillä vertaisuus pohjaa omaan kokemukseesi. Vertaiskuntoutujana voit toimia joko Luustoliiton tai sen jäsenyhdistysten toiminnassa.

Edellytyksenä on tunne siitä, että olet sinut sairautesi kanssa ja vertaiskuntoutujana toimiminen innostaa sinua. Toimintaan voit osallistua pienellä tai isolla panoksella oman mielenkiintosi ja mahdollisuuksiesi mukaan. Tärkeintä on jakaa omaa kokemustaan voimavarakeskeisesti ja olla kanssakulkija muille samassa tilanteessa oleville vaikka vain pienen hetken.

Luustoliitto tarjoaa vertaiskuntoutujille koulutusta ja tukea vertaisena toimimiseen. Yhteisissä tapaamisissa kehitetään toimintaa yhdessä – virkistymistä unohtamatta. Tärkeä rooli on myös vertaiskuntoutujan omalla ryhmällä ja sen jäsenten välisellä verkostoitumisella.

 VERTAISKUNTOUTUJIEN KOULUTUS

Luustoliitto tarjoaa perus- ja jatkokoulutusta, joista saat valmiuksia ja tukea vertaiskuntoutujana toimimiseen. Koulutuksiin voit osallistua, jos olet luusto- tai osteoporoosiyhdistyksen jäsen tai olet käynyt Luustoliiton kuntoutus- / verkkokurssin.

Peruskoulutus on yhden päivän mittainen ja siellä pääset tutustumaan Luustoliiton vertaistoimintaan. Peruskoulutukseen voit osallistua, vaikka et olisi vielä ihan varma, onko vertaistoiminta oma juttusi.

Jatkokoulutus on kaksipäiväinen ja se sisältää sekä virkistystä että yhdessä oppimista. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet jo käynyt peruskoulutuksen. Voit osallistua jatkokoulutukseen myös, jos olet jo toiminut aktiivisesti vertaisena. Jatkokoulutukseen osallistuvilta edellytetään sitoutuneisuutta vertaistoimintaan.

Tärkeä anti koulutuspäivissä on muiden samassa tilanteessa olevien tapaaminen, yhteiset keskustelut ja pohdinnat.

Tulossa olevat koulutukset

Seuraava vertaiskuntoutujien peruskoulutus järjestetään Helsingissä 1.12.2018.

Koulutuksia järjestetään myös räätälöidysti tarpeen mukaan.

Lisätietoja vertaiskuntoutujien koulutuksista voit kysellä Luustoliitosta, Jenny Lohikivi 0505129117, jenny.lohikivi@luustoliitto.fi