Vertaistuki

Vertaistuella tarkoitetaan vastavuoroista apua ja tukea, jota samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat henkilöt yhdessä jakavat. Vertaisen kanssa jaetut kokemukset ja tuki ovat se omahoidon kulmakivi, jota ammattilainen ei pysty tarjoamaan. Vertaistuki voi olla vapaamuotoista tai organisoitua.

Luustoyhdistyksissä ihmiset tapaavat toisiaan ja vaihtavat näissä tilanteissa ajatuksia toistensa kanssa. Osassa yhdistyksiä järjestetään vertaistuki-iltoja tai -ryhmiä.  Joissain yhdistyksissä on nimettyjä vertaistukihenkilöitä, joihin voi ottaa yhteyttä. Kysy ja ota selvää oman alueesi vertaistuesta!

Luustoliiton julkaisemaa Yhdessä matkalla osteoporoosin kanssa –kirjaa lukiessasi voit peilata omia ajatuksiasi luustokuntoutujien teksteihin. Muutamaan riviin tiivistetyt kokemukset ja käytännön vinkit ovat tarkoitettu rohkaisuksi ja vertaistueksi samassa tilanteessa oleville. Tutustu myös vertaistarinoihin.

Vertaiskuntoutujaksi – Iloa ja valoa itselleni ja muille

Vertaiskuntoutuja on kanssakulkija, joka oman tarinansa ja kokemuksensa jakamisen kautta auttaa ja tukee muita samassa tilanteessa olevia heidän kuntoutumisensa polulla. Vertaiskuntoutujana toimiminen on antoisaa: se tuo hyvää oloa itselle, tarjoaa mielenkiintoisia kohtaamisia ja mahdollisuuden oppia uutta. Oman tarinan työstäminen matkalla vertaiskuntoutujaksi voi olla keino jäsentää omaa sairastumistaan.

Ryhtyäksesi vertaiskuntoutujaksi et tarvitse mitään erityistaitoja. Sinulla ei tarvitse olla kattavaa tietämystä osteoporoosista tai omahoidosta, sillä vertaisuus pohjaa omaan kokemukseesi. Edellytyksenä vertaiskuntoutujana toimimiselle on tunne siitä, että olet sinut sairautesi kanssa ja vertaiskuntoutujana toimiminen innostaa sinua. Tärkeintä on jakaa omaa kokemustaan voimavarakeskeisesti ja olla kanssakulkija muille samassa tilanteessa oleville vaikka vain pienen hetken.

Moninaisia vertaistehtäviä

Vertaiskuntoutujana voit toimia joko Luustoliiton tai sen jäsenyhdistysten toiminnassa hyvin erilaisissa tehtävissä oman kiinnostuksesi mukaan. Luustoyhdistyksessäsi voit toimia esimerkiksi vertaisryhmän ohjaajana, järjestää vertaiskahvilatoimintaa tai tarjota vertaistukea kahdenkeskisissä tapaamisissa. Juttele oman alueesi jäsenyhdistyksessä vertaisena toimimisen mahdollisuuksista.

Luustoliitto tarjoaa vertaiskuntoutujille myös kertaluontoisia vertaistehtäviä, kuten lehtihaastatteluihin osallistuminen tai oman tarinan kertominen ammattilaisten koulutuksissa.

Vertaiskuntoutujana kuntoutuskurssilla

Luustoliiton vertaistoiminnassa sinulla on mahdollisuus toimia kuntoutuskursseilla yhteistyössä ammattilaisen kanssa. Vertaiskuntoutujana voit toimia joko internetin kautta toteutettavalla verkkokurssilla tai Luustokurssilla. Toimintaan voit osallistua pienellä tai isolla panoksella oman mielenkiintosi ja mahdollisuuksiesi mukaan. Voit kertoa oman kokemuksesi vaikkapa omahoidon toteuttamisesta omassa arjessasi esimerkiksi kirjoittamalla tai vierailemalla yhdessä kurssitapaamisessa. Voit olla mukana verkkokurssin keskusteluissa tai ohjata oman ryhmätilanteen. Vertaistehtävistä sovitaan henkilökohtaisesti ja niitä räätälöidään yksilöllisesti. Sinun ei tarvitse sitoutua kurssitoimintaan pitkäkestoisesti, ellet niin halua.

Vertaiskuntoutujien koulutus

Luustoliitto tarjoaa vertaiskuntoutujille koulutusta ja tukea vertaisena toimimiseen niin luustoyhdistyksessä kuin Luustoliiton vertaistoiminnassa. Yhteisissä tapaamisissa kehitetään toimintaa yhdessä – virkistymistä unohtamatta. Tärkeä rooli on myös vertaiskuntoutujan omalla ryhmällä ja sen jäsenten välisellä verkostoitumisella.

  • Peruskoulutus on yhden päivän mittainen ja siellä pääset tutustumaan Luustoliiton vertaistoimintaan. Peruskoulutukseen voit osallistua, vaikka et olisi vielä ihan varma, onko vertaistoiminta oma juttusi.
  • Jatkokoulutus on kaksipäiväinen ja se sisältää sekä virkistystä että yhdessä oppimista. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet jo käynyt peruskoulutuksen. Voit osallistua jatkokoulutukseen myös, jos olet jo toiminut aktiivisesti vertaisena. Jatkokoulutukseen osallistuvilta edellytetään sitoutuneisuutta vertaistoimintaan.

Koulutuksista saat valmiuksia ja tukea vertaiskuntoutujana toimimiseen. Koulutuksiin voit osallistua, jos olet luusto- tai osteoporoosiyhdistyksen jäsen tai olet käynyt Luustoliiton kuntoutus- / verkkokurssin. Tärkeä anti koulutuspäivissä on muiden samassa tilanteessa olevien tapaaminen, yhteiset keskustelut ja pohdinnat.

Liisa Pesonen kertoo kokemuksiaan vertaiskuntoutujien koulutuksista ja vertaisena toimimisesta.

Tulossa olevat koulutukset
Seuraava vertaiskuntoutujien peruskoulutus järjestetään Helsingissä 30.11.2018.
Koulutuksia järjestetään myös räätälöidysti tarpeen mukaan.
Lisätietoja vertaiskuntoutujien koulutuksista voit kysellä Luustoliitosta,
Jenny Lohikivi 050 512 9117, jenny.lohikivi@luustoliitto.fi