Vertaistuki

Vertaistuki on yksi vapaaehtoistoiminnan muoto. Samankaltaisessa elämäntilanteessa  olevien luustokuntoutujien jakamat kokemukset ja tuki toisilleen on yksi omahoidon kulmakivistä.  Suomen Luustoliiton jäsenyhdistyksissä vertaistukea annetaan monin tavoin.

Yhdistyksissä ihmiset tapaavat toisiaan ja vaihtavat näissä tilanteissa ajatuksia toistensa kanssa. Osassa yhdistyksiä järjestetään vertaistuki-iltoja tai -ryhmiä.  Joissain yhdistyksissä on nimettyjä vertaistukihenkilöitä, joihin voi ottaa yhteyttä.  Tiedetään myös, että luustokuntoutujat kokoontuvat omaehtoisesti, ilman yhdistyksen järjestelyjä. Kysy ja ota selvää oman alueesi vertaistuesta!

Vertaistuen periaatteita ovat

  • Luottamuksellisuus
  • Toimitaan tavallisen ihmisen taidoin
  • Kaikki ovat tasavertaisia

Luustoliiton julkaisema Yhdessä matkalla osteoporoosin kanssa –kirjaa lukiessasi voit peilata omia ajatuksiasi luustokuntoutujien teksteihin. Muutamaan riviin tiivistetyt kokemukset ja käytännön vinkit ovat tarkoitettu rohkaisuksi ja vertaistueksi samassa tilanteessa oleville. Tutustu myös vertaistarinoihin.