Hyppää sisältöön

Lääkkeetön omahoito ja lääkehoito

Osteoporoosia voidaan hoitaa ikään ja sukupuoleen katsomatta. Lääkkeetön omahoito kuuluu aina osteoporoosin ja osteopenian hoitoon. Lääkkeetön omahoito jatkuu koko eliniän. Omahoidon tavoitteena on luunmurtumien ehkäiseminen. Hyvä omahoito edistää myös arjen hyvinvointia ja toimintakykyä.

Lääkkeetön omahoito on kokonaisuus, jossa jokainen osa-alue tukee toinen toistaan:  

  • monipuolinen ravinto,
  • kalsiumin, proteiinin ja D-vitamiinin riittävä saanti,
  • säännöllinen liikunta sekä
  • kaatumisen ehkäisy.

Osteoporoosin omahoidossa tärkeää on myös riittävä lepo ja uni, kivun hoito tarpeen mukaan, tupakoimattomuus ja alkoholin käyttö vain kohtuudella. Läheiset ja vertaiset voivat olla tukena pitkäaikaissairauden kanssa elämisessä.

Lääkehoito kuuluu osteoporoosin hoitoon vain tarvittaessa. Osteoporoosin lääkityksen tarve ja kesto määräytyvät aina yksilöllisen murtumariskin perusteella. Lääkityksen säännöllinen ja määräyksen mukainen käyttö on tärkeää. Lääkehoidon kesto on tavallisesti ainakin 3–5 vuotta. Lääkehoidon aikana ja sen jälkeen on tärkeää jatkaa lääkkeetöntä omahoitoa.

Hampaiden tarkastusta suositellaan ennen lääkehoidon aloittamista. Hyvän suun hoidon ja säännöllisten hammastarkastuksien jatkaminen on tärkeää myös hoidon aikana.

Kun osteoporoosi tai osteopenia todetaan, on hyvä keskustella oman hoitotahon kanssa henkilökohtaisesta hoitosuunnitelmasta. Osteoporoosilääkityksen tehoa seurataan luuntiheysmittauksella 2–3 vuoden välein. Jos osteoporoosilääkitys ei ole käytössä, luuntiheyttä tulisi seurata 2–5 vuoden välein.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa