Hyppää sisältöön

Kaatumisen ehkäisy

Kaatumistapaturmasta seuraa usein toiminta- ja liikkumiskyvyn sekä terveydentilan heikkeneminen. Luunmurtumat tapahtuvat usein kaatumisen seurauksena. Myös kaatumisen pelko voi lisääntyä, jolloin liikkuminen vähenee.

Kaatuminen ei kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatumistapaturmat ovat yllättäviä, mutta niitä voidaan ehkäistä. Myös kaatumisen pelkoa voi vähentää sitä käsittelemällä.

Kaatumisen keskeinen ehkäisykeino on monipuolinen liikunta. Lisäksi kaatumisen ehkäisyssä tärkeää on mm.  

 • Sairauksien hyvä hoito
 • Sopiva lääkehoito ja sen säännöllinen seuranta
 • Hyvä ravitsemus ja riittävä nesteen saanti
 • Riittävä palauttava uni
 • Päihteettömyys
 • Hyvä näkökyky tai ajantasaiset silmälasit
 • Asianmukaiset jalkineet
 • Tarvittaessa sopivien liikkumisen apuvälineiden käyttö
 • Turvallisuus sisällä ja ulkona
 • Turhan kiireen välttäminen

1. Osteoporoosi ja kaatumisen ehkäisy

2. Kaatumisen vaara-tekijät

Kaatumisen taustalla voi olla sekä sisäisiä että ulkoisia tekijöitä.

Sisäisiä, eli henkilöön itseensä liittyviä, tekijöitä

 • Sairaudet
 • Useiden lääkkeiden yhtäaikainen käyttö
 • Heikko lihasvoima ja tasapaino
 • Huimaus
 • Väsymys
 • Liikkumis-, kuulo- ja näkövaikeudet
 • Alkoholi
 • Liikkumiseen ja/tai kaatumiseen liittyvä pelko
 • Kiire

Ulkoisia, eli ympäristöön liittyviä, tekijöitä

 • Asuinympäristöön liittyvät vaarat sisällä ja ulkona mm. liukkaat lattiat tai piha, heikko valaistus, huonosti havaittavat tai yllättävät portaat tai kynnykset
 • Huonot jalkineet
 • Kantamukset

3. Kaatumisvaaran itsearviointi

Lataa tästä kaatumisvaaran itsearviointilomake

4. Kaatumisen ehkäisy

5. Ukk-instituutin kaatumisen ehkäisyn tarkistuslista https://www.ukkinstituutti.fi/filebank/4317-kaatumisseula-tarkistuslista-1.pdf

6. Pohdi: Voisitko sinä tehdä arjessasi jotain muutoksia ehkäistäksesi kaatumista?

7. Lataa tästä esite: 10 keinoa kaatumisen ehkäisyyn

8. Vahvat jalat jalkateräjumppa

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa