Fallprevention

Att falla och få fallskador hör inte till normalt åldrande och det finns effektiva sätt att förebygga detta. Att träna musklerna och balansen är effektiv fallprevention och är särskilt viktigt när man åldras. Även vardagsmotion bidrar till att bibehålla funktionsförmågan.

FÖRHINDRING AV FALLOLYCKOR OCH FRAKTURER

  • träning av balans och muskelstyrkan
  • bibehållande av rörelse- och funktionsförmågan
  • ett gott hälsotillstånd och god behandling av sjukdomar
  • en lämplig och tillräcklig kost samt tillräckligt vätskeintag
  • lämplig medicinbehandling och regelbunden uppföljning av medicinbehandling
  • att ta hand om en så god syn och hörsel som möjligt
  • användning av nödvändig säkerhetsutrustning och hjälpmedel
  • avlägsnande av farliga ställen

MOTIONERING

För personer med osteoporos är muskelträning ett effektivt och tryggt sätt att få benbelastning. För att förebygga ändringar av kroppshållningen, vilket är typiskt för osteoporos, rekommenderas motståndsövningar för att stärka musklerna till exempel med ett träningsgummiband.

Kraftiga ryck samt böjningar och vridningar av kroppen rekommenderas inte. Man kan emellertid göra allt enligt sitt eget träningstillstånd och sin kondition. Det lönar sig att planera motionen för en person med osteoporos tillsammans med en professionell. Övningar som utvecklar balanssinnet rekommenderas för att förebygga fall och benbrott. Uthållighet kan tränas till exempel med raska promenader.

Bilden: pixabay.com