Skeletthälsosamma levnadsvanor

Det är fråga om små val i vardagen som är viktiga för skeletthälsan. Hörnstenarna i skeletthälsan är en mångsidig och hälsosam diet som innehåller tillräckligt med kalcium och protein, tillräckligt med vitamin D-intag, regelbunden motion och förebyggande av fallolyckor . Ett rökfri liv och måttlig alkoholkonsumtion spelar också en nyckelroll. För patienter med osteoporos är självomsrod en viktigt del av bibehållandet av benhälsan och förebyggande av frakturer.

Bilden: pixabay.com