Skelettets livscykel

Skelettet består av levande vävnad som förnyas genom livet. I alla livsskeden bildas grunden för ett starkt skelett av en varierad kost, tillräckligt intag av kalcium, protein och D-vitamin samt motion och fallprevention. I tonåren stimulerar könshormonerna tillväxten av skelettet. Skelettet uppnår sin maximala täthet vid 20–30-årsåldern.

En vuxen människas benmassa hålls i balans till cirka 40-årsåldern – då bildas lika mycket nytt ben som gammalt ben bryts ned. Efter 40-årsåldern börjar benen så småningom bli skörare, vilket är en del av normalt åldrande, då man förlorar mer benvävnad än vad kroppen bildar ny vävnad.

Skelettet förnyas under hela livet. I ett friskt skelett uppstår det benvävnad i samma omfattning som den gamla bryts ned.