På Svenska

Alla har möjlighet att påverka sin skeletthälsa. Det är fråga om små val i vardagen som
är viktiga för skeletthälsan. Bekanta dig med skeletthälsosamma levnadsvanor.

Osteoporosförbundet och dess medlemsföreningar
• Informerar om skeletthälsa och egenvård av skelettet
• Erbjuder rehabilitering, verksamhet, kamratstöd och fritidsaktiviteter
• Utbildar föreningsmedlemmar, yrkesmänniskor och medborgare
• Påverkar behandlingen av osteoporos och situationen för personer med
osteoporos

Alla som är intresserade av sin skeletthälsa, osteoporos eller främjande av skeletthälsa
kan bli medlemmar. Välkommen med i verksamheten! Du får mer information om vår verksamhet och om att bli medlem här, via toimisto@luustoliitto.fi eller tfn 050 539 1441.

Vieritä ylös