På svenska

Alla har möjlighet att påverka på skicket av sin skelett. Under hela livet grundet av stark skelett är mångsidig kost, tillräcklig tag med kalcium, protein och D-vitamin samt motionering och fallprevention. Det handlar om små saker som händer i vardagen, men som är viktiga i skeletthälsan. Bekanta dig med skeletthälsosamma levdandsvanor.

Bilden: pixabay.com