Yleistietoa yhdistystoiminnasta

Tietoa yhdistysten vakuutusturvasta

Liitto on ottanut jo vuosia sitten laajan vakuutusturvan, josta paikallisyhdistyksenne on maksanut vuosittain pienen osuuden. Tänä vuonna vakuutus on jäsenyhdistyksille maksuton ja sisältyy liiton tarjoamaan tuki- ja jäsenpalveluihin. Vakuutus on tämän vuoden puolella siirtynyt LähiTapiolaan ja on voimassa kaikkialla Suomessa. Jäsenyhdistysten toiminta on vakuutettu seuraavilta osin:

1)       Tapaturmavakuutus (Ei omavastuuta). Tapaturmavakuutuksella on vakuutettu Suomen Luustoliiton jäsenyhdistyksien tapahtumiin osallistuvat, Suomessa vakituisesti asuvat, alle 100-vuotiaat henkilöt. Vakuutuksessa sovelletaan yksityistapaturmavakuutuksen ehtoja yrityksille ja yhdistyksille.

2)      Oikeusturvavakuutus, oikeudenkäyntikuluvakuutus, omavastuu 15% kuluista, vähintään 600€

3)      Toiminnan vastuuvakuutus, omavastuu 600€

LähiTapiolan verkkopalveluun voidaan avata käyttöoikeus yhdistyksenne edustajalle, joka pääsee sitten omilla pankkitunnuksillaan käyttämään palvelua. Vahinkoilmoituksen tekee siis vakuutuksenottaja eli liitto. Verkkopalveluun voidaan kuitenkin avata äsenyhdistyksen edustajalle henkilökohtainen käyttöoikeus, joilloin hän voi tehdä vahinkoilmoituksen suoraan verkkopalveluun. Näin riittävät tiedot saadaan suoraan vakuutusyhtiön järjestelmään.

Tapaturmatilanteessa tulee toimia mahdollisimman pian. Tapaturman saanut tulee ohjata mahdollisimman pian hoitoon tilanteessa sopivaksi katsottavaan hoitopaikkaan. Tällaisessa tilanteessa ryhmän vetäjällä on keskeinen rooli. Lisävahinkojen syntyminen on tärkeää estää. Ryhmän vetäjän tulee kirjata mahdollisimman pian akuutin tilanteen jälkeen ylös olennaiset asiat: mitä tapahtui, missä, milloin, mihin kellonaikaan, tapahtuman seuraukset, vahinkojen kuvaus, tapahtumassa mukana olleiden ja mahdollisesti tapahtuman nähneiden henkilöiden yhteystiedot. Jos tapahtumasta on kiistanalaisia näkemyksiä, on ryhmänvetäjän hyvä kirjoittaa eri näkemykset ylös henkilöiden nimien kera. Myöhemmin nämä tiedot voidaan syöttää suoraan vakuutusyhtiön verkkopalveluun.

Vahingon sattuessa ilmoita vahingosta mahdollisimman pian myös Luustoliittoon. Vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön tehdään yhteistyössä Luustoliiton henkilökunnan kanssa. Usein ilmoituksen liitteeksi laitetaan lääkärinlausunto, mikäli kyse on tapaturmasta. Tarvittaessa LähiTapiolalla on myös Hätäpalvelu numerossa 0880004531, johon vastataan 24 h /vrk. Lisätietoja vakuutuksista löydät LähiTapiolan verkkosivuilta. Vakuutus on yhdistykselle vuonna 2020 maksuton ja vapaaehtoinen. Liiton hallitus päätti, että vakuutus on osa liiton yhdistyksille tarjoamia tuki- ja jäsenpalveluita. Vakuutus turvaa toimintaanne ja toimijoitanne kattavasti.

 

Palvelut jäsenille ja jäsenyhdistyksille

Liittomaksu sisältää mm:

 • Luustotieto-lehden kaikille jäsenille kotiin kannettuna
 • Luustoviestin, sähköisen jäsenkirjeen
 • Liiton esitteet, videot ja some-kanavat omahoidon tueksi ja luustotietoisuuden lisäämiseksi
 • Luustolomat (tuetut lomat)
 • Luustoliiton liittomaksulla jäsenyhdistykset saavat tietoa, tukea ja turvaa.
 • Mitä, missä, milloin sähköisen uutiskirjeen sekä tarvittaessa ylimääräiset, ajankohtaiset tiedotteet yhdistystoimintaan liittyen
 • Yhdistyksen viestinnän tueksi; Luustotieto-lehden ja Luustoviestin ilmoitus- sekä Yhdistyksissä tapahtuu -palstat, liiton kotisivut ja yhdistyksen omat kotisivut (Ohjaus käytännössä kotisivujen päivitykseen, Facebook-sivun tekoon ja päivittämiseen jne.), viestintäsuunnitelma, tapahtuma mainos- ja kutsupohjat
 • Liiton tiedotusapu (apu tiedotteen laadinnassa sekä tiedotteen lähetys uutispalvelun kautta)
 • Tuki ja apu puhelimitse, sähköpostitse, käynnein
 • Tilauskoulutukset yhdistyksiin
 • Aluekoulutukset vuosittain 3 paikkakunnalla; ajankohtaiset asiat, yhteistyö ja verkostoituminen, hyvien mallien vaihto
 • Puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä (matkat 40 € asti)
 • Luennoinnit yhdistysten tilaisuuksissa (2 luentoa yhdistystä kohden vuodessa)
 • Keskitetty jäsenrekisteri, jäsenkortti ja jäsenlaskut lähetettynä jäsenille vuosittain sekä tyhjät jäsenkorttipohjat yhdistyksiin
 • Taloudellista tukea yhdistyksen toimintaan: toimintatonni, kummitoiminta
 • Vertaistoiminnan tuki: taloudellinen tuki kummitoimintaan, vertaistoiminnan koulutusta (perus- ja jatkokoulutus, idea- ja virkistyspäivät) ja tukea vertaistoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen (Luustopiiri), Murtumatta Mukana maksuttomat vertaisliikunnanohjauksen koulutukset sekä ikäinstituutin tarjoamat monet koulutukset
 • UUTENA: Vakuutukset: yhdistyksen vastuuhenkilöille ja ryhmätoimintaan osallistuville tilaisuuden ajan (ei enää 60 € vakuutusmaksua)
 • UUTENA: Musiikin tekijänoikeusmaksut Teosto ja Gramex vuosittain (tilastojen perusteella jälkeenpäin kerättävä tieto yhdistyksistä).

 

Yhdistyslain uudistaminen etenee (16.1. Oikeusministerio.fi)

Oikeusministeriössä valmistellaan yhdistyslain uudistusta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä kehittämällä yhteisöoikeudellista sääntelyä kansalaisjärjestöjen tarpeet huomioon ottaen sekä helpottaa nykyistä vapaamuotoisemman yhteisömuotoisen kansalaistoiminnan harjoittamista sidosryhmien odotukset ja viranomaistoiminnan tarpeet huomioon ottaen.

Oikeusministeriön työryhmä valmistelee hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen yhdistyslain muuttamisesta ja/tai muuksi kansalaistoimintaa koskevaksi yhteisöoikeudelliseksi sääntelyksi. Työryhmä selvitti huhti–lokakuussa 2019 yhdistys- ja muun yhteisölainsäädännön kehittämistarpeita yhteisöllisen kansalaistoiminnan helpottamiseksi. Tietoa ja näkemyksiä muutostarpeista kerättiin verkkokyselyllä, jonka perusteella valituista ja kehitellyistä aiheista keskusteltiin verkkokeskusteluissa sekä oikeusministeriön ja järjestöjen yhteisissä työpajoissa. Työryhmän verkkokyselyyn vastasi yhteensä 857 vastaajaa, joista suurin osa toimi jossakin roolissa yhdistyksessä.

Keskeisenä kansalaistoimintaa helpottavana yhdistyslain muutoksena pidetään talouden dokumentointia ja raportointia koskevien vaatimusten keventämistä. Rekisteröityjen yhdistysten osalta pidetään tarpeellisena selkeämpiä yhdistyslain säännöksiä, tahdonvaltaisten säännösten lisäämistä ja yhdistyksen rakennemuutosten ja purkamisen helpottamista. Uuden yhteisömuodon säätämisen sijasta vapaamuotoista kansalaistoimintaa voitaisiin helpottaa muuttamalla yhdistyslakia vastaamaan paremmin pienimuotoisen toiminnan tarpeita. Toisaalta rekisteröimättömän yhdistyksen sääntelyn kehittäminen nähdään mahdollisena vaihtoehtona vapaamuotoisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan edistämiseksi. Lainsäädännön lisäksi yhdistystoimintaa voitaisiin helpottaa vaikuttamalla tuen tai resurssin antajien käytäntöihin, lisäämällä mallisääntöjä ja ohjeita sekä keventämällä muualta kuin yhdistyslaista yhdistyksille aiheutuvia hallinnollisia velvoitteita.

Yhteenveto selvityksestä on luettavissa täällä.