Yhdistystoiminnan suunnittelu

Yhdistyksien mahdollisuus myöhentää vuosikokouksiaan

Hallitus esitti väliaikaista sääntelyä, jolla yhdistysten kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa syyskuun loppuun asti.

Ehdotuksen mukaan yhdistyksen kevätkokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhdistyksien on myös mahdollista yhdistää kevät- ja syyskokous, jolloin toimitaan yhdistyksen omien sääntöjen mukaan ja kokous pidetään syyskokouksen aikataulun mukaisesti. Yhdistyksen hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Ehdotetulla lainmuutoksella myös helpotetaan kokousten järjestämistä etäosallistumisen ja valtuutusten avulla. Ehdotuksen mukaan rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietyin rajauksin myös asiamiehen välityksellä tai yhdistyksen hallitus voi myös sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Lisäksi kokouksiaan siirtämällä yhteisöt voivat paremmin valmistautua jo nykyisin laissa sallittujen etäosallistumiskeinojen käyttöön. (16.04.2020 Oikeusministeriö)

 

Liiton henkilöstön vierailut yhdistyksissä vuonna 2020

Luustoliiton toimiston henkilöstö tarjoaa luentoja, koulutusta sekä toiminnallista työskentelyä yhdistyksille rajatuista aiheista. Yhdistykset voivat kutsua liiton työntekijöitä vierailulle vuoden 2020 aikana kahdesti. Lisäksi Seinäjoen paikallisosasto ja Hangon paikallisosasto voivat pyytää yhden vierailun vuodessa, koska ne sijaitsevat kaukana ”emoyhdistyksestään”. Luentojen tulee olla avoimia kaikille.

Alla on lueteltu luentojen aiheita ja sulkuihin mahdolliset luennoitsijat/tilaisuuden ohjaajat. Voitte ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen henkilöön ajankohdan sopimiseksi (huom. mitä aikaisemmin olette yhteydessä, sen varmemmin toivomamme ajankohta onnistuu):

  • Luut liikkeelle (1,5 h): Alustuksessa käydään läpi liikunnan luustovaikutuksia sekä yleistä liikkumisen suositusta ja liikkumisen eri vaihtoehtoja niin terveiden kuin osteoporoosia sairastavienkin osalta sekä tietoa kaatumisen riskitekijöistä että ennaltaehkäisystä. Alustus sisältää myös kevyitä harjoituksia, joita voi tehdä esimerkiksi kotona. (Tiina Kuronen)
  • Vahvat jalat tiellä pitää; jalkaterien ja nilkkojen merkitys kaatumisen ehkäisyssä (1-1,5 h): Alustuksessa tutustutaan nilkan ja jalkaterän toimintaan ja merkitykseen. Runsaasti konkreettisia harjoitteita nilkan ja jalkaterän lihasten vahvistamiseksi. (Tiina Kuronen)
  • Luustoterveys ja osteoporoosi (1 h): Alustuksessa tutustutaan luustoterveyden kulmakiviin ja osteoporoosin tunnistamiseen. (Ansa Holm/Tiina Kuronen)
  • Osteoporoosin omahoidon kulmakivet (1 h): Alustuksessa tutustutaan osteoporoosin ja osteopenian omahoitoon (Ansa)
  • Tavoitteellinen kuntoutuminen: Osteoporoosia sairastavan omista tavoitteista totta (1,5 h toiminnallista työskentelyä, voi olla tarvittaessa kestoltaan 1h, jolloin sisältö suppeampi, Jenny Lohikivi / Pauliina Tamminen)
  • Luennoinnin lisäksi yhdistyksillä on mahdollisuus pyytää käytännön apua, tukea ja kehittämiskonsultointia oman toimintansa pyörittämiseen ja kehittämiseen. Apua voi pyytää aina tarvittaessa ja näiden osalta ei määritellä enimmäismäärää! Ottakaa ihmeessä yhteyttä ja pyytäkää apua ja tukea, jos siltä tuntuu.
  • Aiheita voivat olla esimerkiksi:
  • Kotisivujen päivittäminen tai muu tekninen apu mm. tietosuojaan ja asiakirjojen salaamiseen liittyen. Tarjoamme myös apua muuhun viestintään.
    Yhdistystoiminnan kehittäminen (2-5 h): Aikalisä ja käytännön tukea yhdistystoimintaan. Esimerkiksi nykytilanteen kartoitus, yhdistyksen toiminnan suunnittelua yhdessä sekä kehityssuunnitelma tekeminen tai vaikkapa vapaaehtoisten virkistys- ja toiminnan kehittämispäivä. Kysy lisää mahdollisuuksista! (Tiina)

Saatte yhteyden haluamaanne liiton työntekijään vaikkapa sähköpostitse (etunimi.sukunimi@luustoliitto.fi). Puhelinnumerot löytyvät mm. Luustotieto-lehdestä tai Liiton kotisivuilta yhteystiedot kohdasta. Tiina Kuronen / Ansa Holm / Pauliina Tamminen / Jenny Lohikivi / toimisto.

 

Sivuja päivitetään vielä

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen viestintä

Yhdistyksen vuosikello