Koulutukset

Suomen Luustoliiton Aluekoulutukset vuonna 2020

Valtakunnalliset koulutustilaisuudet ovat tärkeä tiedon jaon sekä yhdistystoiminnan tuen sekä kehittämisen mahdollistaja. Aluekoulutus on suunnattu Luustoliiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimijoille. Koulutuksissa tarjotaan toimintamalleja ja työkaluja yhdistyksen arkeen. Valtakunnalliset koulutukset mahdollistavat aktiivisten vapaaehtoisten keskinäisen vertaistuen, kokemusten sekä hyvien mallien jakamisen yhdistykseltä toiselle. Koulutuspäivien sisältö rakennetaan vastaamaan kentältä nousseisiin tarpeisiin.

Kevään 2020 aluekoulutuksissa käsitellään yhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan muutosta ja keskustelemme elinvoimaisen yhdistyksen toimintaedellytyksistä. Elinvoimainen yhdistys tarvitsee tänä päivänä alueellisia yhteistyökumppaneita ja -mahdollisuuksia. Jaamme koulutuksessa kokemuksia yhteistyökumppanuuksista eri puolelta Suomea sekä ajankohtaista tietoa ja malleja hallinnon helpottamiseksi sekä toiminnan kehittämisen tueksi.

Koulutuksessa luustoyhdistysten aktiivitoimijat tapaavat toisiaan ja saavat vertaistukea toimintaansa yhdistyksen vapaaehtoisena. Aluekoulutuksissa on rajallinen määrä (20/paikkakunta) paikkoja. Jos haluat mukaan, niin ilmoittaudu 27.1. mennessä Tiinalle sähköpostilla tai puhelimitse p 050 442 3999. Ilmoitathan samalla, jos tarvitset erityisruokavaliota. Huomioithan, että matkakustannuksia ei korvata liiton puolesta.

Vuonna 2020 aluekoulutukset järjestetään seuraavasti:

keskiviikkona 5.2.2020 Pieksämäellä, Ukko Bistro Deli, Tallikankaankatu 3 

maanantaina 10.2.2020 Tampereella, LuonnonHyvä, Sumeliuksenkatu 11

tiistaina 11.2.2020 Lahdessa, Hotel GreenStar, Vesijärvenkatu 1

PDF

 

Luustoliitto tarjoaa koulutusta vertaisohjaajille

Voimaa vertaisuudesta -peruskoulutus 1.4.2020 Helsingissä. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.3.2020.

Virtaa vertaisuudesta -jatkokoulutus 18.-19.9.2020

Virkistys- ja ideapäivä marraskuu 2020

Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujien matkakuluja korvataan 40 € saakka julkisten kulkuvälineiden mukaan. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään sitoutuneisuutta vertaistoimintaan. Ilmoittautuminen ja lisätietoja vertaiskoulutuksista: Jenny Lohikivi 050 512 117, jenny.lohikivi@luustoliitto.fi Muutokset ovat mahdollisia. Lue lisää vertaistuen sivultamme

 

Koulutuksia liikunnan vertaisohjaajille

Luustoliiton ja Eläkeliiton yhteistyöllä toteutettavat, osallistujille maksuttomat, Murtumatta Mukana -vertaisliikunnanohjaajien v 2020 kurssien ajankohdat ovat kootusti tässä. Kurssilaisen/yhdistyksen maksettavaksi jää ainoastaan osallistujan matkakulut. Lisätietoja ja ilmoittautumiset kyseisille kursseille tapahtuu Eläkeliiton liikuntasuunnittelijalle Outi Kokko-Ropposelle, outi.kokko-ropponen(at)elakeliitto.fi

Vertaisliikunnanohjauksen peruskurssi 28.-31.1.2020 Lehmiranta (ilmoittautuminen päättyy 31.12.2019) sekä 22.-25.9.2020 Rovaniemi

Kurssi on tarkoitettu 50+ liikkujalle, jolla on kuntoa ja innostusta ohjata myös muita liikkumaan monipuolisesti luustoterveyttä edistäen. Kurssin tarkoituksena on tarjota ryhmässä liikkumisen iloa ikään ja kuntoon katsomatta. Kurssi antaa vinkkejä turvalliseen liikkumiseen ja kipinää vertaisliikuntaryhmiin.

Musiikkiliikuntaa vapaaehtoistoimintaan -teemakurssi 11.-13.11.2020 Lehmiranta

Kurssi on tarkoitettu vapaaehtoisina ryhmänohjaajina ja vertaisliikunnanohjaajina toimiville. Kurssi antaa vinkkejä turvalliseen, moniaistisuuden huomioivaan musiikin ja liikunnan yhdistämiseen omissa vertaisohjatuissa ryhmissä tai tapaamisissa. Kurssisisältöinä luustoterveyden edistäminen musiikkiliikunnan avulla, musiikin ja rytmin käyttö näkö- ja kuulovammaisten liikunnanohjauksessa ja musiikin ilmentäminen liikkeenä.

Kuntosaliohjauksen teemakurssi 25.-27.3.2020 Folkhälsan Norrvalla, Vöyri

Kurssi antaa vinkkejä turvallisen lihasvoimaharjoittelun ohjaamiseen kuntosalissa ja ilman kuntosalilaitteita. Kurssilla käsitellään luustoterveyden edistämistä ja voiman osa-alueiden harjoittamista lihasvoimaharjoittelun avulla. Mukaan saa valmiita malleja lihasvoimaharjoittelun toteuttamiseen oman yhdistyksen kuntosali- ja/tai liikuntatapaamisissa. Teemakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vertaisliikunnanohjaajan peruskurssin käyneille.

Vesiliikunnan teemakurssi 14.-16.10.2020 Lehmiranta

​Kurssi antaa vinkkejä turvalliseen ja monipuoliseen vesiliikunnan ohjaamiseen omissa vertaisohjatuissa ryhmissä tai tapaamisissa. Kurssin sisältöjä ovat turvallisen vesiliikunnan perusteet, monipuoliset harjoitukset vedessä, luustoterveyden edistäminen, vertaisena vedessä toimiminen ja ryhmän käynnistäminen.  Teemakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vertaisliikunnanohjaajan peruskurssin käyneille.

Vertaisohjaajien virikepäivät 15.-17.4.2020 Härmä

Vertaisliikunnanohjaajien virikepäivät ovat avoimia yhdistysten vertaisohjaajille ja liikuntavastaaville. Päivien aikana liikutaan yhdessä, tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin, innostutaan uusista ideoista ja jaetaan kokemuksia vertaisliikunnanohjaajana toimimisesta yhdessä toisten vertaisohjaajien kanssa.

 

Myös Ikäinstituutti tarjoaa jäsenjärjestöjensä vertaisohjaajille maksuttomia Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen I -koulutuksia 2020

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vertaisohjaajille ja hoitotyön ammattilaisille. Koulutus antaa uusia välineitä ja materiaaleja iäkkäiden liikunnanohjaukseen.

Maksuttomat koulutukset 2020:

Tampere 17.3.

Turku 19.5.

Rovaniemi 12.11.

Kursseilla on rajoitettu määrä paikkoja, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioithan, että ilmoittautumislomakkeesta valitaan vaihtoehto ”maksuton koulutus, osallistun kumppanijärjestön kautta”. Tämän jälkeen ilmoitetaan oma järjestö = Suomen Luustoliitto. Sisältötiedustelut: elina.vuorjoki-andersson@ikainstituutti.fi