Ajankohtaista

Kummitoiminnan hakuaikaa jatkettiin koronan vuoksi 15.5. asti

Kevät on ollut perin omituinen koronapandemian aiheuttamien muutosten vuoksi, joten kummitoiminnan hakuaikaa päätettiin jatkaa. Hakuaikaa on toukokuun puoleen väliin asti. Luustoliitto kannustaa jäsenyhdistyksiään suunnittelemaan toimintaansa jo syksylle ja tiivistämään yhteistyötä yhdistysten kesken tarjoamalla taloudellista tukea yhdistysten välisten tutustumiskäyntien järjestämiseen. Tapaamisten tavoitteena on vahvistaa yhdistysten välistä yhteydenpitoa, toisilta oppimista ja yhdessä ideointia, suunnittelua ja tekemistä.

Jos haluatte osallistua hakuun, niin olethan aktiivinen ja otat yhteyttä sopivan yhdistyskumppanin puheenjohtajaan tai sihteeriin, jonka jälkeen voitte suunnitella yhdessä vierailun tavoitteen ja alustavan ohjelman. Sen jälkeen voitte hakea liitolta rahaa kummitoimintaa varten. Taloudellista tukea tarjotaan enintään 400 € kutakin yhdistysparia kohti (kuitteja vastaan). Rahaa voi käyttää vierailevan yhdistyksen matkakuluihin (julkinen liikenne) sekä vierailua isännöivän yhdistyksen tilavuokriin ja tarjoiluihin. Taloudellista tukea tarjotaan tänä vuonna yhteensä kuudelle yhdistysparille (tai yhdistysryhmälle). Yhdistysten paikallisosastot voivat myös olla itsenäisenä yhteistyötahona. Tämä edellyttää, että paikallisosaston oma yhdistys hyväksyy hakemuksen ja raportin.

Hakemus tulee täyttää 15.5. mennessä linkissä kummitoiminnan hakulomake. Jos sähköisen hakemuksen täyttäminen on hankalaa tai kaipaat apua yhteistyön käynnistämisessä, niin laitathan sähköpostia minulle. Hakemuksiin liittyvät päätökset tehdään mahdollisimman pian. Hyväksyttyyn hakemukseen liittyvä talousselvitys ja raportti on hyvä tehdä heti tapaamisen jälkeen ja viimeistään 30.11. mennessä.

Digitaidot kuntoon

Haastava aika rohkaisee meitä kaikkia kokeilemaan uusia tapoja kohdata toisiamme sekä yhdistyksen jäseniä että yhdistysaktiiveja. Useat tahot ovat jakaneet maksutta erilaisia koulutuksia teemaan liittyen. Muun muassa Ylen digitreenit ovat katsottavissa tästä linkistä ja Opintokeskus Siviksen webinaarit, (jotka auttavat digitaitojen kartuttamisessa) ovat katsottavissa allaolevista linkeistä:

Yhdistyksen helpot työkalut kokouksiin ja ryhmätoimintaan (osa 1) 

Yhdistyksen helpot työkalut kokouksiin ja ryhmätoimintaan (osa 2) 

Ota yhteyttä järjestösuunnittelijaamme Tiinaan / liiton toimistoon, jos tarvitset apua. Nyt kannattaa rohkeasti kokeilla uutta!

 

Uusi rahankeräyslaki astui voimaan 1.3.2020

Rahankeräyksen hakuprosessia on kevennetty huomattavasti. Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Uuden lain myötä rahankeräysluvat myönnetään aina toistaiseksi voimassa olevina. Uusi laki mahdollistaa myös ilmoituksenvaraisesti järjestettävät pienimuotoiset kansalaiskeräykset (pienkeräykset). Pienkeräys helpottaa pienten yhdistysten rahankeräystä. Pienkeräyksen järjestämiseen riittää ilmoitus poliisille, lupaa ei tarvitse odotella. Pienkeräyksen kesto saa olla korkeintaan kolme kuukautta ja tuotto enintään 10.000 euroa. Pienkeräyksen saa järjestää kaksi kertaa vuodessa. Pienkeräystä ei voi kuitenkaan järjestää elinkeinotoiminnan tai varallisuuden kasvattamistarkoituksessa. Rahankeräyslaissa säädetään lisäksi eräistä lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä, joihin ei tarvitse hakea lupaa tai joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Lue lisää arpajaishallinnon sivuilta rahankeräyslaista, pienkeräyksistä tai arpajaisten järjestämisestä. Tutustu myös milloin lupaa arpajaisten järjestämiseen ei tarvita.

 

Luustotietolehti 1/2020 sekä jäsenlaskut ja jäsenkortit on postitettu jäsenille

Vuoden ensimmäinen Luustotietolehti, jäsenlaskut sekä jäsenkortit on postitettu jäsenille.  Alkuvuoden massapostitukseen ehtivät ainakin tammikuun loppuun mennessä ilmoitetut jäsenmuutokset. Jos muutoksia jäsentiedoissa on tapahtunut sen jälkeen, niin voi olla että esimerkiksi eronnut jäsen on saanut vielä laskun tai uusi jäsen ei ole saanut laskua. Yhdistyksen jäsenvastaavat voivat tarkistaa laskun saaneet viitenumerolistauksesta, joka heille on lähetetty toimistomme sähköpostista. Yhdistyksen tehtävänä on postittaa jäsenlasku ja -kortti niille, ketkä liittyvät yhdistyksenne jäseneksi massapostituksen jälkeen. Valitettavasti tänävuonna teillä ei ole käytössänne esitäytettyjä jäsenmaksupohjia ja joudutte täyttämään lomakkeet näiltä osin itse (yhdistyksen nimi, tilinumero, jäsenmaksun summa jne.). Tyhjiä lomakkeita on postitettu jäsenasioiden hoitajille. Olettehan yhteydessä toimisto@luustoliitto.fi jos lomakkeita puuttuu tai tarvitsette niitä lisää.

 

Taloudellinen tuki yhdistyksille

Toimintatonni:

Hakemukset saatiin kaikilta yhdistyksiltä määräaikaan mennessä. Kiitos hyvistä hakemuksista. Kaikille avustusta hakeneille päätettiin myöntää avustuksen ensimmäinen erä 500 €. Se maksetaan maaliskuun aikana yhdistysten ilmoittamille tileille, mikäli avustuksen virallisesti allekirjoitettu siirtosopimus on toimitettu liittoon.

Kummitoiminta:

Myös tänä vuonna Luustoliitto tukee jäsenyhdistyksiään yhteistyön tiivistämisessä tarjoamalla taloudellista tukea yhdistysten välisten tutustumiskäyntien järjestämiseen. Tapaamisten tavoitteena on tukea yhdistysten välistä yhteydenpitoa, toisilta oppimista ja yhdessä ideointia, suunnittelua ja tekemistä.

Jos yhdistyksenne on kiinnostunut yhteistyöstä ja yhdessä tapahtuvasta kehittämisestä, etsikää itsellenne ”kaveriyhdistys”, jonka kanssa haluaisitte tiivistää yhteistyötä tai vaihtaa ideoita. Suunnitelkaa yhdessä vierailun tavoite ja alustava ohjelma. Sen jälkeen voitte hakea liitolta rahaa kummitoimintaa varten.

Taloudellista tukea tarjotaan enintään 400 € kutakin yhdistysparia kohti (kuitteja vastaan). Rahaa voi käyttää vierailevan yhdistyksen matkakuluihin sekä vierailua isännöivän yhdistyksen tilavuokriin ja tarjoiluihin.

Taloudellista tukea tarjotaan tänä vuonna yhteensä kuudelle yhdistysparille (tai yhdistysryhmälle). Yhdistysten paikallisosastot voivat myös olla itsenäisenä yhteistyötahona muiden, kuin oman yhdistyksensä parina. Tämä edellyttää, että paikallisosaston oma yhdistys hyväksyy hakemuksen ja raportin.

Tuen saajat ratkaistaan hakemusten perusteella. Tavoitteena on löytää sellaisia yhdistyspareja, jotka pystyisivät jatkossakin tapaamaan ja vaihtamaan ajatuksia ja tarjoamaan vertaistukea toisilleen yhdistystoiminnan pyörittämisessä. Aiemmin saatujen raporttien perusteella Kummitoiminta on erittäin onnistunut toimintamuoto.

Hakemus tulee täyttää 15.4. mennessä linkissä Kummitoiminnan hakulomake. Hakemuksiin liittyvät päätökset tehdään mahdollisimman pian. Hyväksyttyyn hakemukseen liittyvä talousselvitys ja raportti on hyvä tehdä heti tapaamisen jälkeen ja viimeistään 30.11. mennessä. Lisätietoja asiasta voi kysyä Tiinalta.