Yhdistyspalvelut

Alkuvuodesta 2019 käynnistimme Luustoliitossa palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntävän kehittämisprosessin, jonka avulla haluamme vahvistaa vapaaehtoistoimintamme rakenteita ja tukimuotoja. Haluamme tarjota yhdistysten ja aktiivitoimijoiden tarpeisiin vastaavia palveluja oikea-aikaisesti, selkeyttää tarjoamiamme tukipalveluita, kehittää uusia tukimuotoja sekä mitata palveluiden vaikuttavuutta.

Syksyllä 2019 aloitettiin kotisivujen aktiivinen kehittäminen yhdistystoimijoiden tueksi muun muassa yhdistyspalveluiden osiota rakentamalla ja keräämällä sivuille hyödyllistä materiaalia ja työkaluja yhdistystoiminnan tueksi. Sivustoa kehitetään yhdessä luustoyhdistysten vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja sivustoa päivitetään heidän tarpeidensa mukaan.

Jos haluat olla mukana kehittämässä sivustoa, niin otathan yhteyttä järjestösuunnittelijaamme Tiina Kuroseen tiina.kuronen@luustoliitto.fi tai p 050 442 3999