Kokkolanseudun Luustoyhdistys

Yhdistyksen kokouksessa 30.10.2019 päätettiin yksimielisesti yhdistyksen toiminnan lopettamisesta. Kokous suositteli kaikille, jotka v. 2020 haluavat Luustotieto-lehden ja haluavat olla mukana Luustoliitossa, liittyvän Luustoliiton Oulussa toimivan Pohjoisen Luut Lujiksi ry:n jäseneksi. Perusteena oli se, että Oulussa sijaitsee Kokkolan alueella asuvien erikoissairaanhoito. Liittyminen yhdistykseen onnistuu ilmoittamalla asiasta Luustoliiton toimistoon p. 050 539 1441 tai toimisto@luustoliitto.fi tai ottamalla yhteyttä Pohjoisen Luut Lujiksi ry:hyn.