Hoitamattomuuden hinta

PUHUTAAN RAHASTA #kukkaro kiinni

   

Osteoporoosia sairastaa n. 300 000 – 400 000 suomalaista. Osteoporoosista aiheutuvia murtumia tulee 30 000 – 40 000 vuodessa. Rannemurtuma on tavallisesti osteoporoosin ensimmäinen merkki ja seuraavaksi voi murtua lonkka.

    

Lonkkamurtumia tulee yli 6 000 vuodessa. Yhden murtuman hoito maksaa yli 30 000 €, joten lonkkamurtumien hoito maksaa Suomessa 180 miljoonaa €/vuosi.

   

Nyt yli 65-vuotiaita on 20 % väestöstä ja vuonna 2030 heitä on jo 30 % väestöstä. Yli 65-vuotiasta 0,7 % saa lonkkamurtuman vuosittain. 60 000 asukkaan kunnassa asuu 12 000 yli 65-vuotiasta. Se tarkoittaa 84 uutta murtumaa vuodessa. Keskimäärin yhdessä maakunnassa tulee 333 lonkkamurtumaa vuodessa = 10 miljoonaa €.


KUKKARO KIINNI
#hoitopolutkuntoon

Lonkkamurtumia ehkäistään hoitamalla osteoporoosia. Osteoporoosin hoito maakunnissa onnistuu laittamalla osteoporoosin hoitopolut kuntoon. Maakunta päättää rahankäytöstä sekä vastaa hoitopoluista ja palveluiden riittävyydestä. Onko sinun maakunnassasi toimiva osteoporoosin hoitopolku? Nyt on aika laittaa se kuntoon!

Tärkeä osa osteoporoosin tunnistamisen, diagnosoinnin, hoidon, kuntoutuksen ja seurannan kokonaisuutta, toimivaa hoitopolkua, on kuntoutumiskurssi. Kurssi on ratkaisu siihen, että lonkkamurtumat voidaan ehkäistä ja että osteoporoosia sairastavien toimintakyky säilyy.

Kuntoutumiskurssi on tavoitteellinen kokonaisuus, joka antaa eväitä pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen sekä tietoa, tukea ja potkua osteoporoosin omahoitoon. Onko kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä järjestettävä osteoporoosin sairastavien kuntoutumiskurssi jo osa maakuntasi palvelukokonaisuutta?

Lisätietoa:
Omahoidon koordinaattori Pauliina Tamminen, pauliina.tamminen@luustoliitto.fi, 050 371 4558

Lähteet:
Eisman, Bogoch, Dell, Harrington, McKinney, McLellan, Mitchell, Silverman, Singleton & Siris 2012. Making the First Fracture the Last Fracture: ASBMR Task Force Report on Secondary Fracture Prevention. Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 27, No. 10, 2039–2046.
Hernlund, Svedbom, Ivergård, Compston, Cooper, Stenmark, McCloskey, Jönsson & Kanis 2013. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Archives of Osteoporosis 8:136.
National Institute of Health 2018. Osteoporosis.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017. Lonkkamurtuman Käypä hoito -suositus.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014. Osteoporoosin Käypä hoito -suositus. Kohdennettu päivitys 29.6.2015, 18.4.2017 ja 14.2.2018.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018. Elintavat ja ravitsemus. Osteoporoosi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018. Sotkanet. Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. PERFECT-hanke. Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset.
Tilastokeskus 2018. Suomen virallinen tilasto. Väestöennuste.
Valtionvarainministeriö 2018. VM-akatemia. Faktaa taloudesta ja hallinnosta toimittajille. Maakunta- ja sote-uudistus.