Hoitamattomuuden hinta

PUHUTAAN RAHASTA #kukkarokiinni

   

Osteoporoosia sairastaa n. 300 000 – 400 000 suomalaista. Osteoporoosista aiheutuvia murtumia tulee n. 30 000 – 40 000 vuodessa. Rannemurtuma on tavallisesti osteoporoosin ensimmäinen merkki ja seuraavaksi voi murtua lonkka.

   

Lonkkamurtumia tulee yli 6 000 vuodessa. Yhden murtuman hoito maksaa yli 30 000 €, joten lonkkamurtumien hoito maksaa Suomessa 180 miljoonaa €/vuosi.

   

Tällä hetkellä yli 65-vuotiaita on n. 20 % väestöstä ja määrä jatkaa kasvuaan. Yli 65-vuotiaista 0,7 % saa lonkkamurtuman vuosittain. 60 000 asukkaan kunnassa asuu n. 12 000 yli 65-vuotiasta. Se tarkoittaa 84 uutta lonkkamurtumaa vuodessa. Yhdessä maakunnassa puolestaan tulee 333 lonkkamurtumaa vuodessa = 10 miljoonaa €.

KUKKARO KIINNI #hoitopolutkuntoon

  

Lonkkamurtumia ehkäistään hoitamalla osteoporoosia ja ehkäisemällä kaatumisia. Osteoporoosin hoito maakunnissa onnistuu laittamalla osteoporoosin hoitopolut kuntoon. Maakunta päättää rahankäytöstä sekä vastaa hoitopoluista ja palveluiden riittävyydestä. Onko sinun maakunnassasi toimiva osteoporoosin hoitopolku? Nyt on aika laittaa se kuntoon ja torjua hoitamattomuuden hinta!

Tärkeä osa hoitopolkua eli osteoporoosin tunnistamisen, diagnosoinnin, hoidon, kuntoutuksen ja seurannan kokonaisuutta on kuntoutumiskurssi. Kurssi on ratkaisu siihen, että lonkkamurtumat voidaan ehkäistä ja että osteoporoosia sairastavien toimintakyky säilyy.

Kuntoutumiskurssi on tavoitteellinen kokonaisuus, joka antaa eväitä pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen sekä tietoa, tukea ja potkua osteoporoosin omahoitoon. Onko kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä järjestettävä osteoporoosin sairastavien kuntoutumiskurssi jo osa maakuntasi palvelukokonaisuutta?

   

Tutustu Annika Timosen (fysioterapeutti, Koskelan palvelukeskus, Helsinki) ja Essi Sernin (vastaava ohjaaja, toimintaterapeutti AMK, Pohjois-Haagan palvelukeskus, Helsinki) kokemuksiin kuntoutumiskursseista, joiden ohjaajina he ovat toimineet.

Lisätietoa:
Omahoidon koordinaattori Pauliina Tamminen pauliina.tamminen@luustoliitto.fi 050 371 4558

Lähteet:
Eisman, Bogoch, Dell, Harrington, McKinney, McLellan, Mitchell, Silverman, Singleton & Siris 2012. Making the First Fracture the Last Fracture: ASBMR Task Force Report on Secondary Fracture Prevention. Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 27, No. 10, 2039–2046.
Hernlund, Svedbom, Ivergård, Compston, Cooper, Stenmark, McCloskey, Jönsson & Kanis 2013. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Archives of Osteoporosis 8:136.
National Institute of Health 2018. Osteoporosis.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017. Lonkkamurtuman Käypä hoito -suositus.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014. Osteoporoosin Käypä hoito -suositus. Kohdennettu päivitys 29.6.2015, 18.4.2017 ja 14.2.2018.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018. Elintavat ja ravitsemus. Osteoporoosi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018. Sotkanet. Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. PERFECT-hanke. Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset.
Tilastokeskus 2018. Suomen virallinen tilasto. Väestöennuste.
Valtionvarainministeriö 2018. VM-akatemia. Faktaa taloudesta ja hallinnosta toimittajille. Maakunta- ja sote-uudistus.