Luustokurssit rohkaisevat liikkeelle kotoa

Annika Timonen, fysioterapeutti

Koskelan palvelukeskuksessa Helsingissä työskentelevä fysioterapeutti Annika Timonen on vetänyt kaksi osteoporoosia sairastaville suunnattua Luustokurssia ja seuraavalle kurssille on jo jonoa. -Oli helppo hypätä ohjaamaan kurssia. Kurssimateriaali oli selkeä ja kattava ja Luustoliitolta sai aloittamiseen tarvittavan tuen. Annika on kokenut ammatillisen tietopohjan riittävän kurssin ohjaamiseen, ekspertti ei tarvitse olla. -Kurssin myötä oma tietämys on syventynyt ja tiedon etsimiseen on aktivoitunut.

Kurssille osallistumisen kynnys on Koskelassa tehty matalaksi. -Ilmoituksia on levitetty kauppoihin, kirjastoihin, asukastaloihin, kadun varsillekin. Samalla palvelukeskuksen toiminta on saanut näkyvyyttä. Paikoin ihmiset ovat ohjautuneet toisesta kaupungin palvelusta suoraan kurssille. -Jotkut ovat nähneet ilmoituksen Malmin sairaalassa ja myös terveyskeskuslääkärit ovat ohjanneet asiakkaita kurssille, Annika kiittelee.

Kurssit ovat herätelleet elintapamuutoksiin, esimerkiksi ravitsemuksen kohentamiseen tai liikunnan aloittamiseen. Palvelukeskuksen monipuolinen toiminta tarjoaa myös luontevan jatkon kurssin jälkeen. Palvelukeskustoiminta on maksutonta ja tarkoitettu kotona asuville eläkeläisille ja työttömille helsinkiläisille. -Kurssien myötä palvelukeskus on tullut tutuksi niillekin, jotka eivät ole aiemmin edes kuulleet toiminnasta. Kurssilaisia on tullut mukaan esimerkiksi kuntosalille ja liikuntaryhmiin, Annika kertoo. Kursseilta on myös löytynyt samoilla seuduilla asuvia uusia ystäviä ja liikuntakavereita lenkille ja uimaan.

Tiedon ja konkreettisten tekojen ohella kurssilla käydyt keskustelut ovat lisänneet osallistujien ymmärrystä omasta tilanteesta. -Muiden kokemukset tsemppaavat eteenpäin. On tullut uskallusta lähteä tapahtuneen murtuman jälkeen taas liikkeelle kotoa ja toimintaan mukaan. Kurssilaisten erilaiset tilanteet rikastuttavat keskustelua. Pidempään sairastaneiden kokemukset tukevat niitä, joilla diagnoosi on tuore. Konkareille kurssit taas tuovat toivottua vahvistusta, että oikealla reitillä ollaan, Annika kuvailee.

Osteoporoosia sairastaa 300 000 -400 000 suomalaista. Osteoporoosissa hoitamattomuuden hinta on korkea. Sairastavat ovat erityinen riskiryhmä kaatumisten ja murtumien, myös kalliiden lonkkamurtumien suhteen. Siksi riittävän varhainen kuntoutus todella kannattaa.  Luustokurssi on Luustoliiton maksuton työväline sosiaali- ja terveydenhuoltoalan erilaisiin työympäristöihin. Kurssi yhdistää ammattilaisohjauksen ja vertaistuen, jolloin tulokset myös siirtyvät arkeen. Hyöty näkyy pitkäaikaisesti kuntoutujien toimintakyvyssä, ammattilaisresurssien tehokkaassa käytössä ja maakuntien kukkarossa.

Lue myös toimintaterapeutti Essi Sernin kokemuksia kurssien ohjaamisesta.

Tutustu Luustokurssin ohjaajakoulutukseen ja lähde mukaan! Yhteistyöstä voit tiedustella Luustoliitosta: Pauliina Tamminen 050 371 4558 pauliina.tamminen@luustoliitto.fi.

Teksti: Vuokko Mäkitalo, Luustoliitto
Kuva: Jenny Lohikivi, Luustoliitto