Yhdistyksille

Aluekoulutukset

Luustoliitto järjestää vuosittain alueellisia koulutuksia jäsenyhdistystensä aktiiveille. Koulutuksissa on tähän mennessä käsitelty mm. yhdistyksen viestinnän kehittämistä ja jäsenhankintaa. Koulutukset pyritään rakentamaan yhdistysten tarpeista lähtien.

Puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä

Puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä järjestetään kaksi kertaa vuodessa liittokokouksen yhteydessä. Päivän aikana käsitellään mm. tärkeitä ajankohtaisia aiheita luentojen muodossa ja kehitetään yhdessä yhdistyksien toimintaa.


Vertaistoimijoiden koulutus

Luustoliitto järjestää myös vertaistoimijoille perus- ja jatkokoulutusta.