Koulutukset ammattilaisille

Luustoliitto tarjoaa maksutonta koulutusta ammattilaisille. Maksuttoman koulutuksen avulla pyritään turvaamaan tiedon levittäminen ja oppimismahdollisuukset myös silloin, jos ammattilaisilla ei ole organisaationsa puolesta riittäviä resursseja osallistua luustoterveyskoulutuksiin.

Luustoliiton maksuttomat koulutukset:

  • Luustofoorumi keväällä tavallisimmin yhteistyössä jonkin alueen tai sairaanhoitopiirin kanssa muualla kuin pääkaupunkiseudulla
  • Luustotiedon ajankohtaispäivä syksyllä pääkaupunkiseudulla
  • Luustokurssiohjaajan koulutus tilauskoulutuksena julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Muu koulutus:

Luustohoitajan täydennyskoulutus (15 op) Helsingissä 6.9.2018-8.3.2019 Luustoliiton ja ammattikorkeakoulu Arcadan yhteistyönä. Koulutus on tarkoitettu sairaan- ja terveydenhoitajille sekä fysio- ja toimintaterapeuteille, joilla on alan korkeakoulu- tai opistotason tutkinto. Koulutus sisältää monimuoto-opiskelua, asiantuntijaluentoja ja yksilöllisiä tehtäviä. Lähiopiskelupäiviä on yhteensä 14. Haku koulutukseen päättyi 4.6.2018.

Tutustu myös muihin Luustoliiton ammattilaisille tarjoamiin palveluihin, toimintaan ja yhteistyöhön.