Koulutukset ammattilaisille

Luustoliitto tarjoaa maksutonta koulutusta ammattilaisille. Maksuttoman koulutuksen avulla pyritään turvaamaan tiedon levittäminen ja oppimismahdollisuukset myös silloin, jos ammattilaisilla ei ole organisaationsa puolesta riittäviä resursseja osallistua luustoterveyskoulutuksiin.

Luustoliiton maksuttomat koulutukset:

  • Luustofoorumi yhteistyössä jonkin alueen tai sairaanhoitopiirin kanssa muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
  • Luustotiedon ajankohtaispäivä pääkaupunkiseudulla
  • Luustokurssiohjaajan koulutus tilauskoulutuksena julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Muu koulutus:

Luustohoitajan täydennyskoulutus (15 op) Helsingissä 5.9.2019-13.3.2020 Luustoliiton ja ammattikorkeakoulu Arcadan yhteistyönä. Koulutus on tarkoitettu sairaan- ja terveydenhoitajille sekä fysio- ja toimintaterapeuteille, joilla on alan korkeakoulu- tai opistotason tutkinto. Koulutus sisältää monimuoto-opiskelua, asiantuntijaluentoja ja yksilöllisiä tehtäviä. Lähiopiskelupäiviä on yhteensä 14. Haku koulutukseen päättyy 10.6.2019. Ks. lisätiedot ja hakuohjeet.

Tutustu myös muihin Luustoliiton ammattilaisille tarjoamiin palveluihin, toimintaan ja yhteistyöhön.