Olet täällä

Kuntoutumisen ja omahoidon tuki

Kuntoutumisen ja omahoidon tuki sekä sopeutumisvalmennus

Jos sairastat osteoporoosia tai osteopeniaa ja olet kiinnostunut osallistumaan avomuotoiseen kuntoutukseen tai olet ammattilaisena kiinnostunut yhteistyöstä ja toiminnan järjestämisestä toimipaikassasi/paikkakunnallasi, ota yhteyttä: 

Omahoidon koordinaattori Pauliina Tamminen
050 371 4558
pauliina.tamminen@luustoliitto.fi

Omahoidon suunnittelija Vuokko Mäkitalo
050 313 7263
vuokko.makitalo@luustoliitto.fi

Luustoliiton kuntoutustoiminnan tavoitteena on tukea luustokuntoutujien valmiuksia elää pitkäaikaissairauden kanssa sekä ylläpitää ja parantaa heidän valmiuksiaan toimia arjessa mahdollisimman täysipainoisesti. Luustoliiton kuntoutustoiminta on avomuotoista ja sen rahoittajana toimii STEA.

Kuntoutustoiminta tarjoaa:

  • tietoa osteoporoosista ja omahoidosta
  • tukea ja voimavaroja sairauden kanssa elämiseen ja tulevaisuuteen uudelleen orientoitumiseen
  • ammattilais- ja vertaistukea
  • tavoitteellisuutta
  • yhdessä oppimista ja oivalluksia
  • tukea ja keinoja nivoa omahoitoon liittyvä tieto konkretiaksi omaan arkeen

Luustoliitto toteuttaa avokuntoutusta yhteistyössä kuntien sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen ammattilaisten sekä jäsenyhdistystensä kanssa. Kuntoutustoimintaa löytyy paikkakunnilta, joissa kuntien ammattilaiset ovat lähteneet Luustoliiton kuntoutusyhteistyöhön mukaan. Yhteistyöpaikkakunnilla järjestetään kertaluontoisia Luustoinfoja sekä viiden tapaamiskerran Luustokursseja. Lisäksi Luustoliitto toteuttaa verkossa tapahtuvia Luustokursseja. Luustoneuvonnasta voit kysyä lisätietoa osteoporoosista ja omahoidosta

Kuntoutuksesta ja siihen hakeutumisesta tai ammattilaisyhteistyöstä saat tietoa näiden verkkosivujen lisäksi yhteistyöpaikkakuntien tiedotuksen kautta. Tietoa löytyy myös Luustotieto-lehdistä ja Luustoyhdistysten jäsenille lähetettävistä sähköisistä uutiskirjeistä. Ammattilaisille tietoa välitetään Luustoliiton ammattilaisten sähköpostilistan kautta.