Olet täällä

Varningssignaler

Varningssignaler då det lönar sig att undersöka skelettets tillstånd:

  • en fraktur som uppstår av en lågenergisk skada
  • kvinna över 65 år som har riskfaktorer för osteoporos
  • misstanke på osteoporos i en röntgenundersökning
  • minskning av längd och förändrad hållning
  • sjukdomar som ökar risken för osteoporos.

Osteoporos kallas en tyst epidemi därför att sjukdomen inte nödvändigtvis behöver ge upphov till synliga eller kännbara symtom. Smärta i samband med en fraktur brukar vara det första symtomet på osteoporos. Då ryggkotorna sjunker ihop förorsakas inte smärta, men det kan ses som minskning i längden och som förändring i bröstryggradens hållning. Ifall kroppslängden minskar över fem centimeter från maximilängden kan det vara ett tecken på att osteoporos har förorsakat kompressionsbenbrott. Enligt en förfrågan som Osteoporosföreningen i Finland r.f. gjorde bland sina medlemmar i maj 2001 visade det sig att den allmännaste orsaken till läkarbesök, där osteoporos konstaterades, var ryggproblem.

Osteoporosförbundet i Finland r.f. gjorde en förfrågan (2006) bland personer över 40 år om hur pass bra de känner till sjukdomen, dessutom frågade man hur osteoporos ger sig till känna. Knappa 70 % antog att osteoporos yppar sig som frakturer. Man frågade dessutom vilka riskfaktorerna är för osteoporos. Föda, knapphändig motion och kalciumbrist var de allmännaste svaren.