Olet täällä

Undersökning

Hur undersöker man benbyggnaden?

Faktorer som påverkar benets hållbarhet är benets täthet, storlek och geometri samt den mikroskopiska strukturen. Benets täthet är för tillfället den enda faktorn som kan mätas. Före ett eventuellt benbrott kan osteoporos endast diagnostiseras genom att ta en röntgenbild av benet och av bilden mäta bentätheten (DXA). Strålningsmängden är rätt liten och motsvarar ett par dygns bakgrundsstrålning.

DXA är den vanligaste metoden att mäta benets täthet. Läkarremiss krävs för undersökningen.

DXA möjliggör mätningen av den totala mineraltätheten i de centrala lokalisationerna (ländkotorna, lårbenets övre del).

Upprepningen av DXA-mätningen är nyttig eftersom repetitionsfelet är endast 0,5-2,0 %.