Olet täällä

Stark benbyggnad

Förebygg osteoporos - bygg upp en stark benstomme

Det effektivaste sättet att förhindra osteoporos är att bygga upp en så stor benmassa som möjligt under ungdomsåren, alltså under den tiden då benen ännu växer. En liten massa är en betydande riskfaktor för osteoporos i senare ålder. Skelettets första intensiva tillväxtstadium sker under de två första levnadsåren. Från födseln till början av puberteten förekommer det inte skillnader i benmassan mellan flickor och pojkar. Det andra intensiva tillväxtstadiet sker under puberteten, hos flickor i åldern 11-14 år, medan motsvarande ålder hos pojkar är 13-17 år. Pga. genetiska orsaker blir pojkarnas skelett i genomsnitt starkare än flickornas. Under puberteten femfaldigas benmassan i ryggraden och höften. Flickornas benmassa växer i åldern 11-13 år lika mycket som det bryts ner under klimakteriet och de efterföljande 30 åren. Under uppväxten växer huvudsakligen benets längd men tillväxten till trots är det viktigt att även benets täthet, dvs. mineralmängd, ökar.

Arvsanlagen sägs förklara till och med 60-80 % av den variation som förekommer mellan olika individers benmassa. Trots det är det skäl att betona levnadsvanorna. Skelettvänliga mat- och motionsvanor skapar förutsättningar för att uppnå den benstyrka som arvsanlagen lägger grunden till. Barn och ungdomar som motionerar rikligt får en starkare benstomme. En hälsosam bentillväxt förutsätter även en mångsidig kost som inte bara tryggar en tillräcklig tillförsel av energi och proteiner utan även innehåller den rekommenderade mängden kalcium och D-vitamin. Rökning, riklig konsumtion av alkohol och en strävan till överdriven slankhet äventyrar den växande benstommen.

  • Motionera och belasta dina ben i dagliga sysslor och på fritiden.
  • Ät mångsidigt och hälsosamt.
  • Rök inte och undvik överdrivet alkoholbruk.

Hörnstenarna i förebyggandet av osteoporos

Förebygg osteoporos: Bygg ett starkt skelett som ung och ha skelettvänliga levnadsvanor

Osteoporos är även en livsstilssjukdom

Arvsanlagen kan förorsaka en benägenhet att insjukna i osteoporos. Osteoporos är även en livsstilssjukdom som man kan skydda sig mot genom att tillägna sig skelettvänliga levnadsvanor. Riskfaktorer kan härröra sig från barndomen. Ifall man lyckas utveckla en stor benmassa som ung löper man mindre risk för osteoporos när man blir äldre. Två faktorer har lett till att osteoporotiska frakturer har ökat i antal. Åldersstrukturen har förändrats så att andelen äldre människor är större än tidigare, vilket ökar tillkomsten av åldersrelaterade sjukdomar. Men osteoporos och osteoporotiska frakturer har även ökat i takt med den allmänna välfärden. Sittarbete, bilåkning, användning av hiss i stället för att ta trapporna samt fritidssysselsättning framför en tv eller dator har minskat på den naturliga belastningen skelettet behöver.

Skelettet bör belastas

Skelettet är kroppens stöttepelare, det bär upp kroppen. Skelettet försvagas därför att sådana levnadsvanor blir vanligare då man inte rör på sig. Mångsidig och regelbunden fritids- och nyttomotion är därför viktiga för uppbyggandet och upprätthållandet av en stark benstomme.

Mata ditt skelett mångsidigt

Osteoporos är inte en följd av otillräckligt intag av D-vitamin. Därför är knappheten på kalcium ytterst sällan huvudorsaken till sjukdomens utveckling. Ett rikligt kalciumintag minskar förekomsten av frakturer, ökar benets hållbarhet under den intensivaste tillväxtperioden och gör processen som leder till att benet blir porösare under och efter övergångsåldern långsammare. Födan skall innehålla tillräckligt med D-vitamin för att kalciumet skall upptas i tarmen och därefter binda sig i skelettet. Kännetecknen för en skelettvänlig kost är saltfattighet och ett måttligt bruk av kaffe och alkohol. Undvikandet av tobaksrökning är även en central del av ett skelettvänligt leverne.