Olet täällä

Om Osteoporos

Vad är osteoporos?

Osteoporos är en bensjukdom som drabbar hundratusentals finländare. Osteoporos försvagar benets hållbarhet och utsätter det lättare för frakturer. Det är normalt att benet blir skört med åren men ifall processen är långtskridande är det frågan om en sjukdom.

De vanligaste frakturerna i samband med osteoporos är lokaliserade i handleder och höftpartiet och kan också leda till skador i ryggkotorna. Årligen dokumenteras ca 35 000 osteoporosiska benbrott. Osteoporos drabbar oftare kvinnor än män. Risken för osteoporos hos kvinnor ökar efter klimakteriet, då östrogenets reglerande effekt på benets ämnesomsättning minskar.

När benets mineraltäthet har minskat med 25-30 % av den normala nivån hos en vuxen, klassas det som osteoporos. En mindre förminskning av benets täthet kallas osteopeni.

Hur ger sig osteoporos till känna?

Den vanligaste följden är frakturer eller kotskada efter ett till synes ofarligt fall eller ramlande. Även kroppslängdens minskning, krökning och smärtor i de långa benen i extremiteterna kan vara tecken på osteoporos.

Material på svenska!

Broschyren Motion stärker benstommen ger äldre personer tips om hur skörhet i benbyggnaden och frakturer kan förebyggas. Utgivare: Finska Pensionärsförbundet (FPF)

Mer material här!

Du kan beställa material på svenska här!