Olet täällä

Motion

  Motionera benen starka!

Motion hjälper skelettet att nå sin maximala massa (barn, ungdom) och att behålla benmassan (vuxna) samt att sakta ner förminskningen av benmassan (åldrande). Kroppen bärs upp av skelettet. Bencellerna förnimmer belastningen och bygger upp skelettet på ett ändamålsenligt sätt förutsatt att de bereds optimala förutsättningar. Mekanisk belastning (muskelverksamhet och uppbärande av den egna vikten) åstadkommer förändringar i benmassan och benbyggnaden. En fullständig långvarig orörlighet och avsaknad av lodrät belastning föranleder förluster i benmassan och dessutom sker benvävnadens upplösning snabbare.

Belastande motionsformer

1. Styrkebelastning

  • Styrketräning leder till en mekanisk belastning (bl.a. pressning och vridning).
  • T.ex. gymträning, gummibandsträning, gruppmotion.

2. Slag- och skakbelastning

  • Benet reagerar vid snabba kraftförändringar, oväntade starter och avstanningar av rörelse samt kursändringar.
  • T.ex. musikmotion, racket- och bollspel.

3. Upprepad belastning

  • Effekten av en enskild rörelse är givetvis liten men vid tusentals upprepade rörelser sker en märkbar stimulering av bencellerna.
  • T.ex. upprepade hälstötar vid gång och löpning påverkar nedre kroppens benbyggnad.

Värt att observera vid motionering:

1. Den egna startnivån

Motion som passar det egna hälso- och konditionstillståndet ger positiva upplevelser för både kropp och själ.

2. Regelbundenhet och kontinuitet

Benet blir långsamt starkare med motion.

3. Mångsidighet

Benet blir bara starkare i de områden som belastas.

4.Motionsform

Ett meningsfullt val av motionsform och -gren kan utnyttjas både vid nyttomotion och träningsmotion.

5.Variation

Skelettet anpassar sig i enlighet med den belastning det utsätts för. För att benet ska stimuleras mångsidigt är det viktigt att variera på ansträngningen.

Man ändrar på mängden av motion och rörelsemönster.