Olet täällä

D-vitamin

D-vitamin gynnar absorptionen av kalcium från matsmältningskanalen

Ett tillräckligt intag av D-vitamin behövs för att skelettet skall hållas i skick. Brist på D-vitamin leder även till försvagad muskelkondition vilket gör att man ramlar lättare. D-vitaminet förebygger således frakturer på två sätt, dels genom att hålla skelettet i skick, dels genom att förebygga ramlande.

D-vitamin bildas i huden som utsätts för solljus. De bästa D-vitaminkällorna i födan är fisk och mjölkprodukter samt vegetabiliskt margarin och lätta matfettsblandningar med D-vitamintillsats.

Lax, sik, siklöja, strömming och andra inhemska fiskar innehåller varierande mängder D-vitamin. I motsats till vad man tidigare trodde innehåller även magra fiskar D-vitamin. En portion ugnsströmming (4-5 strömmingar) täcker redan D-vitaminbehovet för 3-4 dagar. Lätta matfettsblandningar och margariner innehåller ett tillskott av D-vitamin på 7-8 µg/100 g. Även broiler, ägg och lever är bra D-vitaminkällor. Kantarell och trattkantarell är goda D-vitaminkällor från växtriket. Den mängd D-vitamin som upptas från maten är beroende av den mängd D-vitamin som bildas i huden. För finländarna spelar matens betydelse som D-vitaminkälla en stor roll på grund av de solfattiga vintermånaderna.

Under den mörka årstiden rekommenderas D-vitamintillskott till personer som inte får tillräckligt av vitaminet från födan. De som följer en vegandiet och utelämnar fisk och de som inte äter margarin får en mindre dos D-vitamin än andra. Barn under tre år ges D-vitamintillskott enligt barnrådgivningarnas instruktioner. D-vitamintillskott rekommenderas även till gravida och ammande mödrar. Året igenom rekommenderas ett D-vitamintillskott till personer som huvudsakligen måste vistas inomhus, borta från solljuset. Man kan rekommendera D-vitamintillskott till åldrande människor för att upptagningen av D-vitamin och dess inverkan i målvävnaderna försvagas, intaget från maten kan bli knappt och vistelsen i solljus blir mindre.

D-vitamin är ett fettlösligt vitamin som lagras i kroppen. D-vitamin är giftigt i stora doser, därför är det största rekommenderade dagliga intaget 50 mikrogram. Man kan inte få en överdos från maten och solen. Man bör följa och granska doseringsanvisningarna för D-vitaminpreparaten så att inte dosen blir för stor i synnerhet om man använder olika sorters preparat samtidigt.

Grupp

Ålder

Rekommendation för intag av D-vitamin µg
(= mikrogram)

barn

0-3
4-9

10
7,5

kvinnor och män

10 - 60

7,5

åldrande

> 60

10

gravida och ammande

 

10