Olet täällä

Lääkehoito

Perushoito (mm. D-vitamiin, kalsium, proteiini, luuliikunta) kuuluu aina osteoporoosin hoitoon ja lääkehoito (luulääkitys) kuuluu osteoporoosin joissain tilanteissa. Osteoporoosin lääkehoidon (luulääkityksen) tavoitteena murtumien ja erityisesti nikama- ja lonkkamurtumien esto. Murtumia voidaan ehkäistä estämällä kaatumistapaturmia ja suojautumalla murtumilta lonkkasuojaimia käyttämällä. Murtumapotilaiden kohdalla hoidon tavoitteena on myös kivun lievitys. Lisäksi murtuman jälkeisellä kuntoutuksella pyritään työ- ja toimintakyvyn säilyttämiseen.

Osteoporoosin perushoidon lisäksi aloitetaan lääkehoito, jos kyseessä on osteoporoottinen murtuma tai luuntiheysmittauksessa todettu osteoporoosi. Osteoporoosilääkkeet vähentävät luun hajoamista tai tukevat luun rakentumista. Kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti kuuluu osteoporoosin omahoitoon, mutta erityisen tärkeää niistä on huolehtia luulääkityksen aikana. Hyviä ja tehokkaita lääkkeitä on useita ja useimmiten jokaiselle luulääkitystä tarvitsevalle löytyy sopiva ja tehokas lääkehoito. Lääkitystä voidaan vaihtaa, jos aloitettu lääke ei sovi tai ei tehoa riittävästi.

Osteoporoosin lääkehoitopäätökseen vaikuttavat potilaan ikä, kokonaistilanne sekä muut sairaudet ja lääkehoidot. Osteoporoosin lääkehoito aloitetaan yksilöllisen murtumavaaraprofiilin perusteella. Siinä tärkeimmät seikat ovat iän lisäksi luun mineraalitiheys ja aiemmat murtumat. Osteoporoosin lääkehoito on kustannusvaikuttavinta silloin kun se suunnataan iäkkäisiin, pienen mineraalitiheyden omaaviin ja jo murtumia saaneisiin potilaisiin.
Osteoporoosilääkkeeltä vaaditaan, että se on kontrolloiduissa tutkimuksissa estänyt luunmurtumia. Edellä mainituilla lääkkeillä on erilaiset näytöt nikamamurtumien, lonkkamurtumien ja muiden selkärangan ulkopuolisten murtumien ehkäisyssä. Käytettävä hoito ja sen kesto määritetään potilaskohtaisesti. Osa lääkkeistä on peruskorvattavia, osa peruskorvattavia erillisselvityksen perusteella, osa odottaa peruskorvattavuutta ja osan korvattavuus määritellään sukupuolen mukaan.

Milloin lääkehoito?
Kun osteoporoottisen murtuman vaara on suuri (murtumavaaraa voidaan arvioida esim. FRAX- tai Mikkelin osteoporoosi-indeksillä = MOI-indeksi).
Kun on todettu osteoporoosi ja ikä on yli 65-70 vuotta tai on jo sairastanut osteoporoottisen murtuman.