Olet täällä

Hoidon seuranta

Osteoporoosin hoidon (luulääkitys) ja muun perushoidon (mm. D-vitamiin, kalsium, proteiini, luuliikunta) tavoitteena on murtumien ehkäiseminen.

Luulääkityshoitoa seuraataan

1. Luuntiheysmittauksella

  • Ensimmäinen mittaus 1-2 vuotta lääkehoidon aloituksesta (hoidon tehon arviointi)
  • Jatkossa mittaus 3-5 vuoden välein yleensä riittää
  • Seurantamittaukset tulisi suorittaa mahdollisuuksien mukaan samanmerkkisellä laitteella kuin alkututkimukset

2. Luun hajoamisnopeuden mittareilla (ei laajasti käytössä)

  • Laboratoriokoe (verestä tai virtsasta)
  • Otetaan alkuarvo ennen lääkehoidon aloitusta
  • 2-3 kk kuluttua lääkehoidon aloittamisesta nähdään yleensä selvä muutos (eli luun hajoamisnopeus on alentunut)

3. Toimintakyvyä, oireita ja kiputiloja seuraamalla

Lisätietoja:

Käypä hoito -suositus: Osteoporoosi, Duodecim (2014)