Liikunta

Liikuntaa luustolle   

l.jpgLuusto tarvitsee kuormitusta kasvaakseen vahvaksi ja pysyäkseen lujana. Aktiivinen elämäntapa ja luustoa kuormittava säännöllinen liikuntaharrastus lapsuudessa ja nuoruudessa lujittavat luustoa ja siten suojaavat osteoporoosilta myöhemmällä iällä. Parhaita luustoa vahvistavia liikuntamuotoja ovat lajit, joissa kannatellaan omaa kehonpainoa ja tehdään työtä painovoimaa vastaan. Luusto reagoi erityisesti nopeisiin voiman muutoksiin, jollaisia tuotetaan esimerkiksi hypyissä sekä liikkeissä, joissa liike pysäytetään nopeasti ja kiihdytetään uudelleen. Siksi erinomaisia luustoa vahvistavia liikuntamuotoja ovat esimerkiksi aerobic, tanssi, voimistelu, pallopelit, lihaskuntoharjoittelu sekä yleisurheilun juoksu- ja hyppylajit.

NaruhyppelyLuusto ei pysty varastoimaan liikunnan vaikutuksia ja siksi liikuntaharrastuksen tulisi olla säännöllistä ja mieluiten päivittäin toistuvaa. Liikunnan vaikutukset luustoon ovat paikallisia, joten liikuntaharrastukset kannattaa valita niin että ne kuormittavat luuston eri osia monipuolisesti. Aina ei tarvitse erikseen lähteä liikkumaan, sillä lyhyetkin päivittäiset liikuntatuokiot ovat hyväksi luustolle. Koulumatkojen kulkeminen kävellen, rullaluistimilla, skeittilaudalla tai pyörällä sekä välitunnilla harrastettu liikunta antavat luustolle päivittäin sen kaipaamaa kuormitusta.